Akseptere at barnet ditt har en hørselshemming

Mange foreldre blir dypt bekymret og frykter at barnet vil få færre muligheter i livet. Den type engstelse er naturlig siden vi alle ønsker det beste for barna våre.

Kan hende du spør deg selv: "Vil det være i stand til å få venner?", "Vil det være i stand til å få en utdannelse og få jobb?", "Vil det være i stand til å finne en partner?" Slike bekymringer er helt forståelige. Dagens høreapparater er så avanserte at selv barn med alvorlig hørselstap kan dra nytte av dem.

Andre foreldre har hatt liknende utfordringer og gått opp en vei. Å dele erfaringer med "erfarne" foreldre kan hjelpe deg, og barnet ditt får møte andre barn med høreapparat.

Hva med fremtiden?

Fortsett å drømme om fremtiden og oppmuntre barnet ditt til å gjøre mer. Hørselstap trenger ikke å begrense barnet ditt sin glede over alt livet har å tilby.

Hold fast ved drømmer og ambisjoner
Selvfølgelig har du drømmer og ambisjoner for barnet ditt; akkurat som alle andre foreldre. Vi ønsker at barna våre skal være suksessfulle og vi bekymrer oss om de vil dra nytte av de samme mulighetene som andre barn. Hold fast ved dine drømmer og ambisjoner for barnet ditt for å kunne støtte deres utvikling på best mulig måte. Oticons oppgave er å skape en bedre fremtid for alle barn med hørselstap. Og vårt felles mål er å gi barnet ditt det han eller hun trenger for å bli den de ønsker å bli - for å oppnå sitt fulle potensiale.

Vis kjærlighet og oppmuntre
Vis kjærlighet, godta og oppmuntre barnet ditt. Gi det ros når det gjør noe som er bra. Vær oppmerksom når barnet ditt vil dele noe med deg – selv små ting. Disse kjærlighetsfylte, omsorgsfylte aktivitetene stimulerer barnet, og får det til å føle seg avslappet og trygg. Gjør de sikre, så han eller hun ikke føler seg utelatt av vår hørende verden, men er komfortable med å ta del i alt livet har å by på.

Gi barnet ditt styrke

I tillegg til mye tålmodighet, kjærlighet og bekreftelse, er det viktig så langt det er mulig å oppdra barnet ditt som et hørende barn. De har behov for å få ansvar innen familien; å være på lik linje som sine søsken; og trenger frihet til å delta i aktiviteter uten deg.

En sunn utvikling av ferdigheter og sosial kompetanse avhenger av at vi erfarer både suksess og nederlag i løpet av livet, og ikke minst at vi mottar den støtten vi trenger for å takle dette slik at vi kan lære av det. Mange foreldre til barn med hørselstap synes det er vanskelig å finne en balanse mellom å beskytte og forvente. Det er svært viktig å forberede barnet på den virkelige verden ved å være et godt eksempel og å stille rimelige krav. Barn trenger å bli sterke, uavhengige voksne som kan stole på seg selv – på tross av et fysisk handikap.

En viktig del av å oppdra et barn med hørselstap er også oppmuntre det til å ta ansvar for håndteringen av hørselstapet på egen hånd, da dette er nøkkelen til å motivere det til å bruke høreapparatet sitt. Et eksempel kan være å få det til å forstå hvorfor det bruker høreapparat og la det få innblikk i hvordan høreapparater fungerer.

Les om viktigheten av lyd
 • Involver dem i stell av høreapparatet

  Småbarn kan komme med høreapparatet sitt og legge det i tørkeboksen for natten. Førskolebarn kan bytte batterier og sette på høreapparatet selv, og senere kan de også rense det selv.

 • Lær barnet å uttrykke seg

  Evnen til å uttrykke seg i forhold til alderen er viktig. Hjelp barnet ditt med å fremme lyttebehovet sitt og å snakke om hvordan det kan reparere kommunikasjonssvikt.

 • La dem ha noe å si

  Barnet ditt trenger å besøke hørselssenteret ofte gjennom livet sitt. La dem velge fargen på deres høreapparat - la dem snakke for seg selv. Fortell dem at de er ekspertene på deres egne følelser, behov og erfaringer.

Støtte på alle stegene av veien

Når barnet ditt vokser og du har kommunikasjonsteknikker og verktøy på plass og har valgt riktig høreapparat, vil ting som var vanskelig før bli enklere. Men vær forberedt på at hvert nye stadium i livet byr på nye utfordringer. 

Les om utviklingsfasene i ditt barns liv.

Engasjer familie

Når man har et barn med et hørselstap, trekker det mye oppmerksomhet både til barnet og foreldrene. Men hørselstap påvirker også resten av familien.

Les om hvordan du kan skape engasjement og harmoni i hjemmet.

 • Du er ikke alene

  Lokalsamfunn, andre nettressurser og tips og hvordan bruke audiografen.

 • Hvorfor barns hørsel er så viktig

  Barnet ditt bruker hørselen for å lære å snakke, lese og skrive, og ikke minst for å utvikle sosiale ferdigheter.

 • Barnets miljø og sosiale liv

  Hørselen er viktig for å utvikle sosiale evner og være i stand til å kommunisere i forskjellige miljøer.

 • Oticon høreapparater for barn

  Oppdag våre Oticon Opn Play™ høreapparater for barn.