Personvernserklæring

Hos Oticon AS respekterer og beskytter vi personvernet til brukerne våre, og vi er opptatt av å være så gjennomsiktige som mulig angående bruken av dine personopplysninger.

Personvernserklæring for Oticon AS      Personvernserklæringer for Oticon Apper     Personvernserklæring for Oticon RemoteCare Administrasjons Portal      Personvernserklæring for MyOticon

Retningslinjer for personvern for Oticon AS – Norge

 

Hos Oticon AS – Norge respekterer og beskytter vi brukernes personvern. Vi er dedikerte til å være så transparente som mulig for bruken av dine personopplysninger.

Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan vi innhenter og benytter dine personopplysninger. I disse retningslinjene for personvern betyr "vi", "oss" og "våre" Oticon AS – Norge.

Vi kan tidvis endre disse retningslinjene for personvern, så kom tilbake når du benytter tjenestene våre for å sørge for at du har sett den nyeste versjonen.

 

Dette nettstedet eies og drives av Oticon AS - Norge, og Oticon AS – Norge er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi innhenter gjennom nettstedet og andre metoder.

Dersom du har spørsmål angående disse retningslinjene for personvern, eller dersom du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av opplysningene nedenfor.

Oticon AS – Norge
Hegdehaugsveien 31
0352 Oslo

Tel: +47 232 56 100

E-mail: privacy@demant.com

 

Vi innhenter personopplysninger:

 • Når du besøker vårt nettsted og nettleserkapsler plasseres på din datamaskin. Se våre retningslinjer for nettleserkapsler https://www.oticon.no/about/oticon/cookie-policy for ytterligere informasjon.

 • Når du sender e-post, ringer eller skriver til oss, besøker våre avdelinger eller på annen måte gir oss informasjon, inkludert å interagere med oss gjennom sosiale medier slik som Facebook og Twitter.

 

Vi behandler følgende typer personopplysninger:

 • Ditt navn, tittel, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, samt, dersom du foretar et kjøp hos oss, dine kreditt- eller debetkortopplysninger.

 • Informasjon om din bruk av våre callsenter og dine besøk hos våre filialer.

 • Informasjon du gir oss gjennom kommunikasjon du har gitt, enten gjennom e-post, post, telefon, personlig eller gjennom nettstedet vårt, for eksempel kommentarer eller henvendelser om produktene og tjenestene vi tilbyr.

 • Dersom du registrerer deg for en hørselstest hos oss, gir oss informasjon om din hørsel eller kjøper et av våre høreapparater, kan du gi oss sensitive opplysninger om din helse. Dette kan for eksempel inkluderer hvorvidt du for tiden benytter et høreapparat, og i så fall hvilken type høreapparat, informasjon om tilstanden for din hørsel og hvis aktuelt din familiehistorikk. Vi vil kun innhente og benytte sensitive opplysninger om din helse etter ditt eksplisitte samtykke.

 

Vi gjør vårt beste for å sikre at personopplysningene vi behandler om deg er riktige. Vi sørger også for å oppdatere personopplysningene dine kontinuerlig. Siden våre tjenester avhenger av dine riktige og oppdaterte personopplysninger, ber vi deg informere oss dersom det er aktuelle endringer i dine personopplysninger. Du kan bruke våre kontaktopplysninger ovenfor til å varsle oss om endringer.

 

Vi benytter dine personopplysninger til følgende formål:

 • Til å behandle og respondere på forespørsler, henvendelser og klager mottatt fra deg, i henhold til våre legitime interesser for å gi våre kunder en responsiv tjeneste.

 • For å levere forespurte tjenester og produktforespørsler og/eller kjøp du har gjort, og for å kommunisere med deg om slike tjenester og/eller produkter. Vi gjør dette siden det er nødvendig for å utføre en kontakt med deg og i henhold til våre legitime interesser for å drive en virksomhet, som tilbyr produkter og tjenester relatert til hørselspleie.

 • For å oppdatere våre oppføringer og for revisjonsformål, i henhold til våre legitime interesser for å gjøre dette og/eller når påkrevd av lovgivning.

 • For å forhindre eller detektere svindel, og for å utøve eller forsvare juridiske krav, i henhold til våre legitime interesser for å gjøre dette.

 • Når juridisk nødvendig eller dersom det er i våre legitime interesser å gjøre dette, for å oppfylle henvendelser fra lovgivende organer og regulatoriske myndigheter.

 • For å analysere trender og profiler, for våre legitime interesser med mål om å forbedre, endre, personliggjøre og forbedre våre tjenester og kommunikasjon til fordel for våre kunder.

 • For å anbefale produkter og tjenester vi tror du kan være interessert i. Vi gjør dette i henhold til våre legitime interesser for å utføre direkte markedsføring til våre kunder, kun med ditt eksplisitte samtykke, hvor vi bruker dine helseopplysninger eller elektroniske metoder slik som e-post.

 

Vi vil ikke leie ut, selge eller på annen måte deler eller utlevere dine personopplysninger, unntatt som beskrevet her, eller på annen måte angitt ved tidspunktet opplysningene ble innhentet.

Det kan være vi deler dine personopplysninger med tilknyttede selskaper innen William Demant Group for å levere, forbedre og utvikle våre produkter og tjenester. Vennligst se organisasjonskartet i vår siste årsrapport for å se hvilke selskaper som er en del av William Demant Group. Du finner siste årsrapport hos www.demant.com.

Vi kan dele dine personopplysninger med våre tjenestetilbydere for å utføre oppgaver som:

 • assistere oss med administrasjon eller feilsøking av nettstedet;

 • assistere oss med levering av design til våre produkter eller med forretningsadministrasjon;

 • assistere oss med våre markedsføringskampanjer;

 • betjene våre callsentre; eller

 • levere elektronisk eller fysiske lagringstjenester eller systemer til oss.

 

Vi vil kun dele informasjonen din dine under disse omstendighetene, dersom det er nødvendig for at vi skal kunne utføre tjenester for oss. Disse tjenestetilbyderne er ikke autoriserte til å beholde eller benytte dine personopplysninger til noe annet formål, og de vil alltid være forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger sikkert og konfidensielt.

Vi kan utlevere dine personopplysninger til utvalgte tredjeparter slik som lovhåndhevende organer, regulerende og offentlig myndighet og våre profesjonelle rådgivere dersom vi er forpliktet til å gjøre dette for å overholde juridiske forpliktelser, eller dersom det er i våre legitime interesser, eller for å håndheve eller utføre våre brukervilkår for nettstedet eller en annen relatert kontrakt med deg eller ditt selskap.

 

For å levere produktene og tjenestene våre til deg, kan vi dele dine personopplysninger med tilknyttede selskaper i William Demant Group lokalisert utenfor EU/EØS.

Dersom vi behandler dine personopplysninger utenfor EU/EØS vil vi implementere passende tekniske og organisatoriske tiltak på en slik måte at behandlingen vil oppfylle kravene til den aktuelle personvernlovgivningen, inkludert å sikre beskyttelsen av rettighetene til den registrerte. Overføringen av personopplysninger baseres på EU-kommisjonens standard kontraktsvilkår, som EU-kommisjonen finner som en passende garanti for personvernbeskyttelsen, grunnleggende rettigheter og friheter, samt for utføring av tilknyttede rettigheter.

 

Vi beholder dine personopplysninger så lenge vi trenger for legitime juridiske eller forretningsmessige årsaker, inkludert for å oppfylle eventuelle regulatoriske forpliktelser. Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige i forbindelse med formålet om å innhente, behandle og lagre dine personopplysninger. Vi lagrer personopplysninger som vi er forpliktet til å beholde i henhold til lovgivningen.

Dersom du ønsker mer informasjon om våre retningslinjer for bevaring, bes du kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen ovenfor.

 

Vi benytter aktuelle tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tap eller endringer, mot ikke-autorisert utlevering og mot ikke-autoriserte personers tilgang til dine personopplysninger.

Skulle et brudd på sikkerheten oppstå, vil vi informere deg så snart som mulig dersom bruddet kan føre til høy risiko for dine rettigheter, slik som f.eks. tyveri av ID, diskriminering av det, tap av omdømme eller annen betydelig ubeleilighet.

 

Du har retten til å når som helst be om informasjon om personopplysningene vi behandler om deg, hvor dataene er innhentet fra og hva vi benytter dem til. Du har også retten til å vite hvor lenge vi beholder dine personopplysninger og hvem vi deler opplysningene dine med. Dersom du ber om det kan vi gi deg informasjon (og en kopi) av personopplysningene vi har om deg. Din tilgang kan begrenses for å sikre andre personers personvernrettigheter, forretningshemmeligheter og intellektuelle eiendomsrettigheter. Du har også retten til dataportabilitet. Dersom du tror personopplysningene vi behandler om deg er unøyaktige eller ufullstendige, har du retten til å be om korrigering. Kontakt oss for å fortelle hvordan informasjonen din kan korrigeres.

I noen tilfeller er vi forpliktet til å slette dine personopplysninger. Dette kan gjelde dersom du tilbaketrekker ditt samtykke. Dersom du mener at dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig i forbindelse med formålet vi innhentet dem til, har du ikke lenger rett til å be om sletting. Du kan også kontakte oss dersom du mener at dine personopplysninger behandles i strid med gjeldende lov eller andre juridiske forpliktelser.

Når du gjør en forespørsel om å få dine personopplysninger korrigert eller slettet, vil vi gjøre undersøkelser om betingelsene er oppfylte. I så fall vil vi utføre endringene eller slettingen så snart som mulig.

Du har retten til å innvende på vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også innvende på vår bruk av dine personopplysninger til markedsføringsformål. Dersom du ønsker å sende en innvending, kan du kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen fremhevet på toppen av disse retningslinjene for personvern. Vi sørger for å terminere behandlingen av personopplysningene dine dersom innvendingen er berettiget.

 

Du bes ta kontakt dersom du har bekymringer i forbindelse med hvordan vi bruker opplysningene dine, og vi vil svare på dine henvendelser samt hvis nødvendig ta skritt for å sikre at vår praksis er konsistent med våre forpliktelser. Dersom du fremdeles ikke er fornøyd med måten vi benytter opplysningene dine, har du retten til å klage til den aktuelle nasjonale personvernmyndigheten. I Norge er Datatilsynet den aktuelle personvernmyndigheten. Du kan kontakte Datatilsynet i Tollbugata 3, 0152 Oslo, Norge +47 22396900, email: postkasse@datatilsynet.no.

 

Vi leverer løsninger til barn, men dette nettstedet er ikke beregnet eller utformet for å innhente personopplysninger om barn under 13 år. Vi innhenter ikke med forsett personopplysninger fra noen personer vi vet er under 13 år.

 

Denne nettsiden kan inneholde linker til andre nettsteder tilhørende andre virksomheter og organisasjoner. Denne personvernmerknaden gjelder ikke for tredjeparts nettsteder, vi anbefaler at du kontakter tredjepartens nettsted direkte for informasjon om retningslinjer for deres datainnhenting og bruk.

 

Vi kan tidvis oppdatere denne merknaden ved å publisere en ny versjon på vårt nettsted. Hvis aktuelt, mulig og passende blir du varslet på e-post.

Disse retningslinjene for personvern ble oppdatert 04.02.2019.

Retningslinjer for personvern for Oticon apper

Retningslinjene for personvern under beskriver hvordan og hvorfor vi samler inn informasjon om deg som bruker. Personvernserklæringen gjelder bare informasjon som er samlet i den nevnte app.

 

Last ned retningslinjene for personvern som pdf fil:

Oticon Companion App

Personvernserklæring for Oticon RemoteCare Administrasjons Portal

Personvernserklæringen nedenfor beskriver hvordan og hvorfor vi samler inn informasjon om deg som bruker. Personvernserklæringen gjelder bare informasjon samlet på Oticon RemoteCare Administrasjons Portal.

 

Last ned personvernserklæringen som pdf-fil:

Oticon RemoteCare Administrasjonsportal

Personvernserklæring for MyOticon

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine når du – som audiograf eller profesjonell kunde bruker følgende tjenester:

- MyOticon

Oticon A/S fungerer som behandlingsansvarlig og er ansvarlig for innsamling og bruk av dine personopplysninger gjennom tjenestene som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvis du har forespørsler eller spørsmål knyttet til vår bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor:

Oticon A/S
Re.: Personvern
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
E-mail: privacy@demant.com

I denne personvernerklæringen betyr «vi», «oss» og «vår» Oticon AS.

 

Når du bruker Tjenestene, samler vi inn og bruker dine personopplysninger for å gi deg tjenestene og for å administrere vårt forhold til deg. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er vår legitime interesse i å drive og levere Tjenestene, jfr. GDPR artikkel 6(1)(f).

Nedenfor beskriver vi hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger i hver av de spesifikke tjenestene.

 

MyOticon er en sikker online-selvbetjeningsportal som tilbyr audiografer muligheten til å utføre en rekke handlinger, for eksempel online-bestilling, oversikt over ordrehistorikk og tilgang til markedsførings- og støttemateriell.

Når du legger inn en bestilling på MyOticon, legger vi bestillingsinformasjonen til kontoen din og behandler bestillingen basert på kontodetaljene.

Når du søker om en MyOticon-konto, samler vi inn og registrerer navn, kunde-ID, e-postadresse og annen relevant kontaktinformasjon. Vi bruker disse for å bekrefte kundestatusen din og til å konfigurere og administrere kontoen din.

 

Som en del av hørselshelsetjenestene og driften vår, kan det være nødvendig for oss å dele dine personopplysninger med andre enheter i Demant-gruppen. Se organisasjonskartet i vår siste årsrapport på www.demant.com for å se hvilke selskaper som er en del av Demant-gruppen.

Vi kan også dele dine personopplysninger med våre tjenesteleverandører for oppgaver som:

 • hjelpe oss med levering eller design av våre produkter eller med vår forretningsadministrasjon;
 • drive vår kundeservice
 • gi oss elektroniske eller fysiske lagringstjenester eller -systemer;
 • dataanalyse;
 • • levering av produkter (f.eks. logistikkoperatører)


Vi vil bare dele dine personopplysninger hvis det er nødvendig for at våre tjenesteleverandører skal kunne levere tjenestene sine til oss. Våre leverandører er ikke autorisert til å beholde eller bruke dine personopplysninger til andre formål, og de vil alltid være underlagt en streng forpliktelse til å holde dine personopplysninger trygge og konfidensielle.

Vi kan også utlevere personopplysningene dine hvis dette er berettiget ved lov, rettsordre eller rettssak.

 

Vi kan dele personopplysninger med tilknyttede selskaper i Demant-gruppen utenfor EU/EØS og ikke-tilknyttede selskaper, for eksempel tjenesteleverandører eller forretningspartnere, lokalisert utenfor EU/EØS, hvis dette anses nødvendig i forhold til en bestemt databehandlingsaktivitet.

Hvis personopplysningene dine overføres utenfor EU/EØS, vil vi implementere passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at behandlingen oppfyller kravene i de relevante databeskyttelseslovene, inkludert å sikre beskyttelsen av den registrertes rettigheter. Der det er nødvendig har vi inngått EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler med mottakeren av personopplysningene. EU-kommisjonen finner disse klausulene for å gi tilstrekkelige garantier for beskyttelse av personvern, grunnleggende rettigheter og friheter, samt for å utøve de tilknyttede rettighetene.

 

Vi behandler og oppbevarer bare personopplysningene dine så lenge det er legitimt og nødvendig for formål relatert til vår levering av Tjenestene eller for å overholde lovgivningsmessige eller juridiske krav. Etter det vil vi enten slette opplysningene dine eller avidentifisere dem slik at de ikke lenger er tilknyttet deg.

 

Som et resultat av behandlingen av dine personlige data har du visse rettigheter i henhold til GDPR. De er:

- Retten til å få tilgang til dine personopplysninger

- Retten til å få oss til å rette (korrigere) dine personopplysninger

- Retten til å få oss til å slette dine personopplysninger

- Retten til å begrense vår behandling av dine personopplysninger

- Retten til dataportabilitet

- Retten til å protestere mot behandlingen vår


Disse rettighetene kan være underlagt vilkår og/eller unntak, f.eks. for å sikre andres privatliv, forretningshemmeligheter, immaterielle rettigheter eller å overholde en juridisk forpliktelse.

Hvis du ønsker å utøve én eller flere av dine rettigheter, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er beskrevet øverst i personvernerklæringen.

 

Hvis du er bekymret knyttet til hvordan vi bruker dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er beskrevet øverst i denne erklæringen. Vi vil svare på spørsmålene dine så snart som mulig, og om nødvendig vil vi ta skritt for å sikre at vår praksis er i samsvar med våre forpliktelser.

Hvis du fremdeles ikke er fornøyd med måten vi bruker dataene dine, har du rett til å inngi en klage til det relevante nasjonale datatilsynet. I Danmark er den gjeldende myndighet Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet på tel: +45 3319 3200 eller e-post: dt@datatilsynet.dk. Alternativt kan du kontakte den relevante databeskyttelsesmyndigheten i ditt land der du bor eller jobber.

Denne personvernerklæringen ble oppdate mai 2021.