• Instruksjonene du trenger avhenger av hvilken Apple-datamaskin og hvilke høreapparater du har.

  • Nyere Mac-datamaskiner som kjører macOS 14 Sonoma-programvare eller senere kan kobles direkte til moderne Oticon-høreapparater.

    Se listen over kompatible MAC-datamaskiner

  • For eldre Mac-datamaskiner og enkelte eldre Oticon-høreapparater må du ha et ConnectClip-tilbehør for å koble høreapparatene dine til Mac.

1: På macOS-datamaskinen trykker du på Apple-logoen øverst i venstre hjørne for å åpne Apple-menyen.

2: Sørg for at Bluetooth® er slått på.
Gå til Systeminnstillinger > Bluetooth.

3: Velg høreapparater.
Gå til Tilgjengelighet > Høreapparater.

4: Start høreapparatene dine på nytt for å sette dem i paringsmodus.
Høreapparatene dine vil forbli i paringsmodus i tre minutter. Din Mac skal nå finne høreapparatene dine. Oppdagede høreapparater vil vises i tilgjengelige enheter under høreapparater.

5: Velg høreapparatene dine ved å klikke på Koble til.

Merk:
Når du slår av høreapparatene dine på din Mac, vil de ikke lenger være tilkoblet. For å koble dem til igjen, slår du på høreapparatene dine. Høreapparatene vil deretter koble til enheten på nytt.

Merk:
For å få enklere tilgang til høreapparatkontroller, som for eksempel volumkontroll, via Mac-datamaskinen, kan du legge til “Hørsel”-menyen som en snarvei til menylinjen og kontrollsenteret. På din macOS-datamaskin åpner du “Systeminnstillinger” under Apple-menyen og klikker på kontrollsenter. Aktiver snarveiene under “Andre moduler”.

Paring via ConnectClip

1: Sørg for at ConnectClip er slått av
Trykk og hold nede multiknappen i ca. seks sekunder, til strømindikatoren er av.

2: Slå av høreapparatene dine
For høreapparater med engangsbatterier må du åpne batteriskuffen. For oppladbare høreapparater må du slå dem av ved å trykke på den nederste knappen på begge høreapparatene i tre sekunder

3: Slå på høreapparatene dine
For høreapparater med engangsbatterier må du lukke batteriskuffen. For oppladbare høreapparater må du slå dem på ved å trykke på den nederste knappen på begge høreapparatene i to sekunder. Høreapparatene er nå klare for å kobles til ConnectClip. Nå har du tre minutter på deg til å fullføre paringen.

4: Slå på ConnectClip
Trykk og hold nede multiknappen i ca. tre sekunder, til strømindikatoren lyser stabilt grønn. ConnectClip vil nå søke etter høreapparatene dine. Statusindikatoren vil blinke gult.

5: Etabler en tilkobling
Plasser ConnectClip i nærheten av høreapparatene dine, med en maksimal avstand på 20 cm. Vellykket tilkobling er oppnådd når statusindikatoren lyser konstant gult.

 

6: Deretter kobler du ConnectClip til Mac-datamaskinen din
På ConnectClip holder du inne både av/på-knappen og volum opp knappen samtidig i ca. 6 sekunder til du ser at LED-lampen blinker med en blå farge. Dette vil aktivere "modus for sammenkobling".

 

7: Etabler en tilkobling
Gå til Bluetooth-menyen på datamaskinen din. Velg ConnectClip og koble til.