Matcher REM-target på mindre enn 2 minutter og 30 sekunder i Oticon Genie 2

Tilpasning av høreapparater ved å bruke reelle øremålinger (REM-er) persontilpasser din brukers øreakustikk. Dette forbedrer høreapparat fordelene2, 3, hjelper å redusere oppfølgingstimene4 og forbedrer brukerens oppfatning av audiografer og høreapparater5.


REM AutoFit gjør det mulig for deg å aktivere disse fordelene enkelt og effektivt ved og automatisk matche høreapparat outputen til målet på mindre enn 2 minutter 30 sekunder1.  

 

Skreddersy dine tilpasninger ...

Fordi forsterkningen i Oticon Genie er basert på en gjennomsnitts ørekanal, passer den ikke alltid formene og størrelsene i ørene til en virkelig person. REM AutoFit tar høyde for denne individuelle øreakustikken ved målingen, ved og automatisk justere og verifisere den foreskrevne ytelsen i brukerens øre.

… på bare 2 minutter 30 sekunder

REM AutoFit strømlinjeformer arbeidsflyten for å gi hver av brukerne dine en kortere og mer komfortabel tilpasningopplevelse under verifisering av høreapparatet. Med tiden du sparer kan du bruke dyrebare minutter på validering og konsultasjon, eller se flere pasienter i løpet av dagen.

Alt skjer inne i Genie

Det er ikke nødvendig å gjøre Genie- og REM-programvaren parallelt. REM AutoFit kommuniserer med REM-systemet for å kjøre målingene. Genie kan så automatisk justere høreapparatets forsterkning til å samsvare med målet, og gir deg fleksibilitet til å manuelt finjustere og verifisere tilpasningen. Dette gir deg en enkel programvare som skal startes, arbeides med og vedlikeholdes.

Fordelene til REM AutoFit-verifisering for din bedrift

Ved å integrere hastigheten til REM AutoFit inn i tilpasningsprosessen din kan hjelpe deg med å skape en effektiv verifiserings- og valideringsprosedyre. Dette gir deg mer tid til andre aspekter ved drift av klinikk, slik som validering. Og siden en effektiv verifisering- og valideringsprosess reduserer antall gjentatte besøk brukeren behøver i gjennomsnitt4, er det å inkorporere REM AutoFit inn i tilpasningsprosessen din en smart investering som vil betale seg i tid og kostnadsbesparing.

Se alle REM Autofit-guider

  • I den nye, forbedrede REM AutoFit:

  • Automatisk og manuell fininnstilling og måling
  • Automatisk åpen tilpasning kalibrering
  • Valg av innsettingsytelse eller talekartleggingsverifisering*
  • International speech test signal (ISTS)* | Internasjonalt taletest signal
  • Simultane binaurale målinger*
  • Fleksibel tilpasningsverifisering mot ethvert rasjonale i Oticon Genie, inkludert VAC+* og NAL
  • Kompatibel med Interacoustics, MedRx, Otometrics, Sivantos og Auditdata ved å bruke HIMSA sin Inter Module Communication protokoll 2 (IMC 2) **
  • Kompatibel med Audioscan utstyr ved å bruke Verifit®LINK (fra Oticon Genie 2 | 2018.2)**

* Kan variere avhengig av REM-system

** Sikrer alltid den nyeste REM og Oticon Genie programvaren

Fordeler for klientene dine

Komfortabel tilpasning med hurtig verifisering
Mer tid til konsultasjon og validering
Optimalt oppsett av høreapparat takket være verifisert tilpasning2,3
Mindre behov for påfølgende besøk4

Kontakt

Kontakt din lokale Oticon-selger for flere opplysninger.

Finn kontaktinformasjon

1. Rumley & Crowe, Oticon Whitepaper, 2019 (With IMC2 compatible REM systems REM target matching can be done in under 1 minutes and 50 seconds. Med VerifitLINK REM-målmatching gjøres på mindre enn 2 minutter og 30 sekunder).
2. Kochkin S, Beck DL, L Christensen, et al. MarkeTrak VIII: Hørselshelsepersonellets innvirkning på høreapparatets brukersuksess. Hearing Review. 2010;17(4):12-34.
3. Abrams HB, Chisolm TH, McManus M, McArdle R. Initial-fit approach versus verified prescription: Sammenligning av selvoppfattet fordeler med høreapparat. J Am Acad Audiol. 2012;23(10):768-778.
4. Kochkin S. MarkeTrak VIII: Redusere pasientbesøk gjennom verifisering og validering. Hearing Review. 2011;18(6):10-15.
5. Amlani AM, Pumford J, Gessling E. Forbedre pasientens oppfatning av kliniske tjenester gjennom real-ear measurements. Hearing Review. 2016;23(12):12-21.