Fullfør REM på under seks minutter1 i Genie

Hver persons ørekanaler er forskjellige, så de har forskjellige akustiske egenskaper. Effektive ekte øre-målinger (REMs) hjelper deg å personalisere høreapparatene til brukerens ører.

Et intuitivt nytt verktøy med Oticon Genie – det forbedrede REM AutoFit – hjelper deg med å fullføre REM-prosessen smidig og raskt, ved å automatisk matche høreapparatets faktiske forsterkning med forsterkningsmålene.

«Jeg liker REM AutoFit-verktøyet, og jeg vil ha det nå.»
Mr. Zacho, Fachinstitut HG Zacho GmbH & Co.KG, Tyskland

«Jeg ville implementert det som standard i arbeidet mitt.»
Mrs. Frins, Hörgeräte Kersten Nord GmbH, Tyskland

Skreddersy tilpasningene …

Fordi forsterkningen i Genie er basert på en gjennomsnitts ørekanal, passer den ikke alltid formene og størrelsene i ørene til en virkelig person. REM AutoFit hjelper med å fastslå faktisk forsterkning i øret, og forsikrer at høreapparatene blir riktig stilt inn første gang4.

… på kun 6 enkle minutter1

REM AutoFit strømlinjeformer arbeidsflyten for å gi hver av brukerne dine en kortere og mer komfortabel tilpasningsopplevelse under verifisering av høreapparatet. Med tiden du sparer kan du bruke dyrebare minutter på validering og konsultasjon, eller se flere pasienter i løpet av dagen.

Alt finnes i Genie

Det er ikke nødvendig å kjøre programmene Genie og REM parallelt. REM AutoFit kommuniserer med REM-systemet for å utføre slangekalibrering og målinger i øret både med og uten assistanse. Genie kan da automatisk justere forsterkningen i høreapparatet slik at det passer med målet, og gir deg fleksibilitet til å manuelt finjustere og verifisere tilpasningen. Dette betyr én enkel programvare å starte, arbeide i og vedlikeholde.

Se hvor mye tid du kan spare

Verifisering og validering av høreapparattilpasningene fører til 1,2 færre oppfølgingsbesøk per bruker4. Noen få ekstra minutter under tilpasningen av brukerens første høreapparat, sparer deg tid på lang sikt4.

Gå til ROI-kalkulator

Fordeler for brukerne dine

Komfortabel tilpasning med rask verifisering
Mer tid til konsultasjon og validering
Optimal høreapparatytelse takket være verifisert tilpasning2,3
Redusert behov for gjentatte besøk4

«REM er en god objektiv måling av høreapparatforsterkning. Den hjelper meg med å utføre riktig tilpasning, noe som gir bedre kundetilfredshet og færre tilbakevendende brukere.» Joschka Vossieck, Tyskland

Kontakt

Kontakt din lokale salgsrepresentant for Oticon for mer informasjon.

Finn kontaktinformasjon

1. Crowe et al. (2016) Interne tester
2. Kochkin et al. (2010)
3. Abrams et al. (2012)
4. Kochkin (2011)