Skolebarn (6-12 år)

At barna begynner på skolen er en stor begivenhet i alle familier. Det er et spennende eventyr i stadig skiftende omgivelser, med nye mennesker. Men nå forventes også ytelse og konsentrasjon – selv når lytteforholdene ikke alltid er optimale.

Å få nære venner, læring og evaluering

Skolebarn blir konstant evaluert, men de evaluerer også seg selv. Å lykkes eller mislykkes gjør at de føler seg enten kompetente eller utilstrekkelige. De blir nå bevisst sitt eget hørselstap og kan føle seg flau over høreapparatene sine.

Venner blir stadig viktigere i løpet av skoleårene og barn sammenlikner seg selv med andre for å forme sin egen identitet. Noen barn blir offer for mobbing og det er en fare for at barnet ditt vil redusere hans/hennes behov for høreapparat for å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet.

Anerkjenn følelsene deres
Husk din egen følelsesmessige reaksjon da du mottok deres diagnose om hørselstap. Du kan deretter lytte og anerkjenne hvordan de føler seg, og forsikre dem om at deres hørselstap ikke står i veien for sunne forhold eller viktig læring.

Støtt deres behov for privatliv
Å oppdra et barn med hørselstap krever noen tilpasninger i din familie. Barnet ditt trenger privatliv på dette stadiet i livet – men de trenger fortsatt å høre deg når du roper på dem til middag og andre familieaktiviteter.

I klasserommet

Et aktivt og bråkete klasserom gjør det utfordrende for barnet ditt å forstå lærerens stemme og konsentrere seg om læring. Barnevennlig teknologi kan hjelpe barnet ditt med å ha glede av læringsprosessen og oppnå sitt fulle potensial.

På skolen må barnet ditt utvikle ordforrådet sitt – samtidig som han eller hun jobber med de andre fagene på læreplanen. Moderne skoler krever at barna er i stand til å gjøre flere ting samtidig.

Barn må bruke datamaskin, forstå og handle ut i fra det læreren sier og delta i gruppearbeid. De introduseres også for sport og aktiviteter utover læreplanen. Det er derfor svært viktig at barnet ditt mottar den riktige barnevennlige hørselsløsningen.

EduMic er en klasseromsmikrofon som er dedikert til læring

EduMic er en ekstern mikrofon som overfører lærerens stemme trådløst til barnets høreapparater. Dette gjør den til en ideell partner i støyende klasserom og haller, og på idrettsplassen når læreren kan være et stykke unna.

Se mer om EduMic

Gi barnet ditt styrke

Høreapparater
Sjekk at barnet ditt kan pleie og rengjøre høreapparatet sitt og vedlikeholde og sette opp annet utstyr selv. Det å gi barn dette ansvaret vil hjelpe dem med å ta eierskap i og minimere risikoen for at de nekter å bruke det.


Kommunikasjon
Forsikre deg om at barnet ditt er komfortabelt med å fremme deres lytte- og læringsbehov, og er i stand til å reparere kommunikasjonsbrudd. På grunn av deres evaluerende atferd på dette stadiet, kan det hende de ikke ønsker å trekke oppmerksomhet mot seg selv. Snakk om måter de kan spørre om hjelp uten å føle seg utsatt. Bruk disse kommunikasjonstipsene for å diskutere gode kommunikasjons- og lyttemiljøer.

Hørselssenter
Når du besøker audiografen, pass på å involvere barnet ditt i valgene omkring deres høreapparat som farge og tilbehør, og gi de tid til å snakke om følelsene sine med audiografen uten at du tar over. Barnet ditt er eksperten på sine egne behov, følelser og erfaringer – la han eller hun få vite det.

Introduksjon til andre
Å være det eneste barnet på skolen som er "annerledes" er ikke enkelt. Og siden barnet ditt nå pleier å høre mer på jevnaldrende enn deg, kan du bruke dette på en positiv måte og vurdere å finne en uformell gruppe barn med hørselstap i lokalsamfunnet, noe barnet ditt kan ha nytte av å bli med på. Din audiograf kan være i stand til å henvise deg til slike grupper.

Besøk støtte for foreldre

Neste fase: Tenåring til voksen (12+ år)

Etter hvert som barn med hørselstap blir eldre, står de ovenfor en rekke utfordringer på forskjellige stadier i livet, fra barndommen til skoleårene og videre. Barn lærer og utvikler seg forskjellig over tid, og ditt barns behov må vurderes kontinuerlig. Nye selvkonsepter og ferdigheter resulterer i ny adferd. Vær på utkikk etter tegnene, så kan du være til hjelp!

Når barnet ditt blir tenåring, er det en kort vei til voksenlivet. Noen ganger kan barnet ditt oppleve forvirring eller blir overveldet over egen rolle og følelser. I løpet av disse årene vil du måtte gi slipp, så sørg for at barnet er klar for å håndtere hørselstapet uten å måtte trenge støtte fra deg.

Les mer

 • Oppdra et barn med hørselstap

  Hvordan finne balansen mellom å beskytte og å gi styrke til barnet ditt så det kan ta glede av alt det livet har å tilby.

 • Barnets miljø og sosiale liv

  Hørselen er viktig for utvikling av sosiale evner og å være i stand til å kommunisere i forskjellige miljøer.

 • Hvorfor barns hørsel betyr så mye

  Barnet ditt bruker hørselen for å lære å snakke, lese og skrive, og ikke minst for å utvikle sosiale ferdigheter.

 • Oticon høreapparater for barn

  Utforsk våre høreapparatløsninger for barn med mildt til moderat og alvorlig hørselstap.