Tinnitus SoundSupport™

Millioner av mennesker verden over opplever tinnitus, og mange av dem har et hørselstap. Faktum er at bare det å bruke et høreapparat kan lindre tinnitus.

Tinnitus SoundSupport™

En rekke lindrende lyder for å møte de forskjellige behov til hver person med tinnitus.

Du kan slå på Tinnitus SoundSupport i alle Oticon høreapparater. Den integrerte lydgeneratoren gir et bredt utvalg av lydvalg inkludert bredbåndslyder (formet etter audiogram, hvit støy, rosa støy og rød støy. Det finnes også havlyder. Disse naturlige lydene er dynamiske, samtidig som de virker beroligende. Dette gjør at man bedre kan mestre sin tinnitus.

Ingen hjerner virker på akkurat samme måte, noen klienter trenger lyder som er mer dynamiske eller har en unik karakter. Tinnitus SoundSupport har som mål  å gjøre tilpassingen så enkel og hurtig som mulig, samtidig som klienten får en fullstendig og personifisert behandling. Du kan legge til fire forskjellige modulasjoner til alle bredbåndslydene for å lage flere muligheter for lindringslyder slik at din klients behov blir møtt. Klienten kan regulere volumet på lindringslyden selv direkte på høreapparatet, eller via vår ON App. For klienten betyr det enkel og diskret håndtering av lindringslyder når behovet oppstår.

Les mer om tinnitus behandling


En rekke lindringer lyder for å møte de unike behovene til hver person med tinnitus.

Utvid verktøykassen for tinnitus med Oticon Opn™

Oticon Opns lynraske signalprosessering, med OpenSound Navigator som nøkkelelement, leverer et balansert og rikt lydmiljø for å bevare tilgangen til en rekke lyder fra omgivelsene, uten at hjernen blir overbelastet med informasjon. Dette kan bidra positivt på brukernes stressnivå i sitasjoner som ellers ville være utfordrende, og gi dem mulighet til å fokusere på andre ting, som personene de er sammen med. Å flytte fokuset bort fra tinnitusen kan påvirke oppfatningen de har av tinnitus på en positiv måte.

Les mer om Opn-teknologien

Diskret og praktisk kontroll av lindringslyder

Oticon ON-appen gir brukere av Oticon høreapparater muligheten til å enkelt og diskret justere lindringslydene for tinnitus.

Last ned Oticon ON-appen

Download Oticon ON App for iPhone Download Oticon ON App

Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad og iPod touch er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC.