Innsikter

For å bedre kunne hjelpe deg og brukerne på deres reise mote en bedre hørsel, må vi lytte kontinuerlig til forbrukerne for å få innsikt i hva de har behov for å forventer.

Kjenn dine brukere

Hørselspleiemarkedet kan deles inn i fire forskjellige segmenter: Førstegangsbrukere, erfarne brukere, pediatriske brukere og powerbrukere. Oticon har investert tungt i å lære mer om hvert segment.

Resultatene fra å studere deres fysiologiske, psykologiske og følelsesmessige behov er todelt: den sterkeste porteføljen av høreapparater som er tilgjengelig, og et sett med verdifulle støtteverktøy du kan implementere i din praksis.

Oticon innsiktshåndbok
Oticons partnerprogram er basert på resultatene fra den største brukerundersøkelsen noensinne:

Innsiktshåndbok for førstegangsbrukere (pdf)

Innsiktshåndbok for erfarne brukere (pdf)
Innsiktshåndbok for powerbrukere (pdf)

Forbrukerinnsikt

Resultater fra den største brukerundersøkelsene noensinne har gitt Oticon en grundig forståelse av hvordan brukerne blir motivert til å ta eierskap til sitt hørselstap. Over 1500 personer deltok. Gruppen ble delt likt mellom nye og erfarne brukere.

Ved å bygge på disse forbrukerinnsiktene kan vi utstyre deg med verktøy og prosesser slik at du bedre kan hjelpe brukerne dine på deres reise mot bedre hørsel.

I tillegg til å tilby best mulig hørselsbehandling til dine brukere, kan disse innsiktene bidra til å optimalisere din bedrift. For eksempel, visste du at 90% av brukertilfredshet avhenger av deres opplevelse med deres audiograf? 50% besøker mer enn en klinikk før kjøp, og 50% ser en gratis prøve som en motivasjon til å ta kontakt.

Du finner funnene fra brukerundersøkelsen her
  • Innsiktene avdekket og forklart

    Hvorfor noen er motvillige til å oppsøke audiograf

  • Hvorfor personer kjøper eller ikke kjøper

  • Hva folk forventer når de besøker en audiograf

  • Hvilke faktorer påvirker kjøpsbeslutninger

  • Hvor mange audiografer blir vanligvis besøkt

  • Hva slags informasjon personer ønsker før et besøk

Sluttbrukernes reise

Sluttbrukernes reise inneholder ni stadier som brukeren går gjennom på veien til en bedre hørsel. Reisen begynner med at de først bli klar over et potensielt hørselstap og ender med at de blir erfarne brukere, åpne for kontinuerlige oppgraderinger.

Noen sluttbrukere fullfører denne reisen raskere enn andre, og det er ikke alle brukere som nødvendigvis må gå gjennom hvert eneste stadie. Likevel begynner alle reisen på samme sted – og når forhåpentligvis slutten.

Stadier ved sluttbrukernes reise

Bevissthet
Personer med hørselstap når et stadie i sin personlige hørselsreise der de begynner å blir klar over og erkjenne hørselstapet sitt.

Informasjon
Personer med hørselstap begynner å søke etter informasjon om hørselstap og hørselsløsninger, f.eks. ved å gå til allmennlege eller ØNH-lege, søke på Internett eller i omgangskretser der andre kanskje bruker høreapparater.

Kontakt
Personer med hørselstap tar kontakt med audiograf for bestille hørselstest.

Identifiserer behov og løsninger
Personer med hørselstap møter audiografen for første gang for å få hørselstapet bekreftet og klargjort kommunikasjonsbehovene, og for å få anbefalinger med hensyn til valg av løsning.

Forsterkning
I det fleste tilfeller må personer med hørselstap komme tilbake for en ny time. Denne tidsperioden gir audiografen tid til å bestille den valgte løsningen fra produsenten og/eller gir personen mer tid til å tenke seg om. I løpet av denne tiden må personen bekrefte at de vil gå videre på sin hørselsreise.

Tilpasning og kjøp
Personer med hørselstap kommer tilbake for å få hørselsløsningen tilpasset og finjustert, og for å få veiledning i hvordan det skal brukes. Som oftest vil hørselsløsningen bli betalt for på slutten av dette møtet.

Tilvenning
Personer med hørselstap er nå nye brukere av høreapparater. Tilpasningen til og å leve med en hørselsløsninger er ikke en enkel prosess for alle høreapparatbrukere, og et vellykket resultat avhenger av antall gode erfaringer i tilvenningsperioden.

Å leve med høreapparater
Når den nye høreapparatbrukeren har avsluttet tilvenningsperioden med positive opplevelser, kan personen ta fatt på hverdagen igjen med fordelen av å være en høreapparatbruker. Å leve med høreapparater gir både nye muligheter og nye utfordringer. Høreapparatbrukeren vil ha fordel av om disse utfordringene erkjennes av personens omgivelser.

Behov for forbedringer
På et gitt tidspunkt vil høreapparatbrukeren har behov for forbedringer fra nye teknologier eller ved å legge til flere enheter til den nåværende hørselsløsningen. Typisk levetid for høreapparater er omtrent fem år.

Erfarne brukere

Liker å holde deg oppdatert på hørselsbeslektede emner og prøve nye produkter gratis. Mer enn halvparten ville kontakte en audiograf hvis de ble tilbudt en gratis utprøvning eller hørselstest.

Last ned funnene fra forbrukerundersøkelsen på erfarne brukere

Førstegangsbrukere

Har ofte problemer med å akseptere hørselstapet sitt, og er ute etter å lære, bekrefte og få empati hos audiografen. De som kjøpte på sitt første besøk hadde en betydelig bedre opplevelse – på alle måter – enn de som ikke kjøpte.

Last ned funnene fra brukerundersøkelsen på førstegangsbrukere

Pediatriske brukere

Fra spedbarn til tenåringer, er de avhengige av at høreapparatene får det beste ut av språket, utdanningen og den sosiale utviklingen deres, hvert steg på veien. For dem handler det ikke kun om hørselstap, men å kunne møte livets utfordringer for å jobbe mot de samme mulighetene og drømmene som sine jevnaldrende.

Powerbrukere

Har alltid behov for mer hjelp enn andre til å forstå tale, spesielt i støyende situasjoner. For de fleste er det å gå glipp av noe en dagligdags utfordring, og selv små oppgaver blir ofte store.

Last ned funnene fra vår power-studie