Hvordan

Rengjøre høreapparatet ditt

 • Hvis du har bak-øret-apparater, høreapparater som henger bak øret, rengjør du høreapparatets overflate med våtservietter som ikke inneholder alkohol. Dette er fordi høreapparatene er belagt med et tynt hydrofobtbelegg som er følsomt for alkohol.
 • For i-øret-apparater, høreapparater som kun sitter i øret, kan alle typer våtservietter brukes til å rengjøre høreapparatets overflate. Retningslinjene for rengjøring er de samme også for EduMic og ConnectClip.
 • Et alternativ til våtservietter er rengjøring med en mild såpeoppløsning med en klut. Unngå å bruke overflødig vann som kan komme inn i høreapparatene. Vri godt om på kluten før bruk.
 • La de rensede høreapparatene ligge å tørke i en time.

 • Måle temperatur i øret
  Hvis du eller noen andre er nødt til å måle temperaturen i øret, anbefaler vi at høreapparatet fjernes først. Dersom høreapparatet er i øret mens temperaturen måles, kan dette føre til at målingen blir feil.


Holde høreapparatene dine rene

Et høreapparat består av flere deler, og de fleste av dem må rengjøres og vedlikeholdes jevnlig. For å se instruksjoner om hvordan du rengjør et høreapparat, velg typen høreapparat du bruker:

Råd før rengjøring

Som en generell regel, bør du rengjøre høreapparatet og øreproppene hver dag med en myk, tørr klut. Se til at hendene dine er rene og tørre før du håndterer apparatene.

Mikrofoninntakene kan lett blokkeres. Hvis du har problemer med høreapparatene dine, kontroller at mikrofoninntakene ikke er blokkert.

Før du håndterer et høreapparat, se til at du holder det over en myk overflate for å unngå at det blir skadet om du skulle slippe det.

Bruk av MultiTool til rengjøring

MultiTool er et allsidig verktøy som bør brukes for å sikre best mulig stell, rengjøring og ytelse av høreapparatene dine:

Bytt kost ved behov. Bare trekk den ut av verktøyet og sett inn en ny, ren kost. Trykk den nye godt ned i håndtaket.

MultiTool-koster kan kjøpes av audiografen du bruker.

Finn en audiograf i nærheten

Trenger du mer hjelp?

Finn ditt nærmeste hørselssenter

Få en hørselstest, få hjelp og råd, og kjøp tilbehør, ekstradeler og renseverktøy fra godkjente Oticon-audiografer.

Finn hørselssenter

 • Hørsel

  Visste du at hørselen vår er den eneste sansen som aldri sover?

 • Koble til programmer

  Hvordan koble høreapparatet til forskjellige apparater som TV-en eller telefonen ved bruk av ConnectLine.

 • Nedlastninger og hjelp

  Finn videoer og bruksanvisninger for alle Oticon høreapparater og tilbehør.

 • Finn et hørselssenter

  Ta en hørselstest og motta råd og hjelp fra en autorisert Oticon audiograf.