Førskolebarn (3-6 år)

Å ta de første stegene mot sosialisering samtidig som man bruker mer tid i utfordrende miljøer utenfor tryggheten til barnets hjem krever god hørselsstøtte. I denne fasen vil barnet også måtte utvikle språkets kompleksitet og rikdom for å være klar for skolen.

Sosialisering og på leting etter svar

"Hvorfor? Hvorfor?" fra morgen til kveld. Denne fasen handler om å utvikle selvtillit, selvutfoldelse og spesielt selvkontroll. Barnet ditt ønsker å gjøre mer, og det kan det – med din hjelp.

Et førskolebarn forbedrer sine språkferdigheter kontinuerlig og ønsker å bruke dette i samtaler med alle om alt – men de er også i stand til å lytte til andre med interesse og å dele og å utvikle sine første vennskap. Hjelp dem med å ta del i alt de ønsker og de vil kunne utvikle enda fler ferdigheter. Gi dem styrke i forhold til høreapparatet sitt og i behovet for god kommunikasjon ved å gi dem ansvar som er egnet for alderen og utviklingen.

Fra å leke ved siden av hverandre til å leke sammen

I denne fasen begynner barn å få venner og å leke sammen. De begynner også å sammenlikne seg selv og sine ferdigheter med andre.

Lek med venner forekommer ofte i barnehagen, lekebesøk hjemme eller på lekeplassen, noe som betyr mer komplekse og bråkete omgivelser enn i hjemmet. Bakgrunnsstøy og andre barn som snakker ved siden av kan ofte være en utfordring. For noen barn med hørselstap vil støy og forsinket språk forårsake problematisk adferd som raserianfall eller biting, fordi de ikke er i stand til å kommunisere det som gjør dem frustrert. Bruk av høreapparat som skiller tale fra støy, slik som Sensei-løsningen for barn, vil hjelpe barnet ditt med å sosialisere seg. Hvorfor? Fordi de vil være i stand til å følger med på og delta i det som skjer rundt dem.

Meg, andre og resten av verden

Førskolebarnet har ofte fordelaktige vurderinger av hans/hennes evner. De er i stand til å fullføre oppgaver og utvikle og forbedre deres taleforståelse for å stille spørsmål og forklare hva som helst i verden. Barnet viser initiativ, søker uavhengighet og blir mer og mer oppmerksom på verden rundt seg.

Hvis de ikke mottar den totale miljømessige opplevelsen på grunn av hørselstap, risikerer de å bli fanget i et tidlig utviklingsstadium og oppføre seg unormalt sammenlignet med normalthørende barn på deres alder. Det foreligger også en risiko for at barn med hørselstap er overbeskyttet fra å oppleve utfordringer og nederlag. Det er viktig for deres naturlige utvikling at du lar dem ha tilgang på trygge omgivelser utenfor hjemmet, og få erfaringene de trenger for å vokse.

Les mer om å oppdra et barn med hørselstap

Muligheter for å bli sterkere

Gi barnet ditt ansvar for stell av høreapparatet sitt
I en alder av fire år har barnet mer kontroll over de små musklene og kan håndtere små objekter. La det bytte batteriene på høreapparatet og ta av og på høreapparatet selv.

Lær barnet ditt å uttrykke seg
Snakk sammen om hva et godt lyttemiljø er. Det vil snart være i stand til å uttrykke behovet for bedre kommunikasjon.. Gi barnet ditt nødvendige kommunikasjonstips å forholde seg til. Du kan også dele de ut i barnehagen.

Two boys in class

Neste fase: Skolebarn (6-12)

Når barn med hørselstap vokser, står de ovenfor en rekke utfordringer på forskjellige stadier i livet, fra barndommen til skoleårene og videre. Barn lærer og utvikler seg forskjellig over tid, og ditt barns behov må vurderes kontinuerlig. Nye selvkonsepter og ferdigheter resulterer i ny adferd. Vær på utkikk etter tegnene, slik at du kan være til hjelp!

Når barn begynner på skolen, begynner en tid med spennende eventyr. Men for alle barn er skolen et sted som krever innsats når de forsøker å høre, forstå og å gjøre det som blir sagt i klasserommet. Forbered deg på en ny, fantastisk og utfordrende fase i ditt barns liv.

Les mer

 • Hvorfor barns hørsel er så viktig

  Barnet ditt bruker hørselen for å lære å snakke, lese og skrive, og ikke minst for å utvikle sosiale ferdigheter.

 • Oppdra et barn med hørselstap

  Hvordan finne balansen mellom å beskytte og å gi styrke til barnet ditt så det kan ta glede av alt det livet har å tilby.

 • Tenåring til voksen (12+)

  Løsninger for tenåringer og unge voksen og hvordan du som forelder kan støtte de som en god mentor.

 • Oticon høreapparater for barn

  Utforsk våre høreapparatløsninger for barn med mildt til moderat og alvorlig hørselstap.