Oticon Opn S:

Det første høreapparatet som hjelper hjernen med å organisere lyd

Banebrytende ny EEG forskningsmetode

Ved å bruke en banebrytende ny EEG forskningsmetode, har uavhengige hørselsforskere1 vært i stand til å måle en persons selektive oppmerksomhet inne i hjernen mens brukeren har på seg Oticon Opn S.

Resultatene gir betydelige bevis på at Oticon Opn S gjør at tale skiller seg ut og forbedrer den selektive oppmerksomheten betydelig. Dette gjør det enklere å følge samtaler.


Nøkkelfunn2:
Lyder blir bedre organisert i hjernen
Taler i fokus: styrken på EEG signalet økt med 10 %
Sekundær taler: styrken på EEG signal økt med 95 %
Babling i bakgrunnen redusert med 50 %: talesignaler skiller seg ut og gjør det enklere å lytte


Utforsk Oticon Opn S

EEG forskningsmetode

Nye EEG testmetoder måler objektivt hvordan hjernen organiserer lyder.

Under testen ble elektroder plassert på forsøkspersonens hode for å måle nivået av hjerneaktivitet som respons på tale og støy. Avlesningene indikerte hvor godt lydsignaler ble representert og organisert i hjernen mens brukeren hadde på seg Oticon Opn S, med OpenSound Navigator slått både AV og PÅ.

Testprotokollen ble designet for å etterligne en ekte samtale i et støyende miljø (+3 dB SNR): en primærtaler å holde fokus på, en sekundær taler å ignorere og støy fra babling i bakgrunnen som måtte stenges ute.

Resultater: Oticon Opn S forsterker
  betydelig selektiv oppmerksomhet

Forskningen gir avgjørende bevis på at OpenSound Navigator i Opn S forbedrer betydelige evnen til å organisere lyder og forsterke selektiv oppmerksomhet:

OpenSound Navigator AV
Uten OpenSound Navigator, skiller taleren i fokus (A) seg ut, men det er veldig vanskelig å skille mellom sekundærtaleren (B) og babling i bakgrunnen (C), fordi styrken ved EEG signalene er veldig like.

OpenSound Navigator PÅ
Med OpenSound Navigator skrudd PÅ, viser styrken ved EEG signalet:

A) Taler i fokus: signalet økes med 10 %, noe som gjør det enklere å følge personen som brukeren lytter til

B) Sekundærtaler: signalet økes med 95 %, noe som gjør det mye lettere å skille den taleren fra babling i bakgrunnen

C) Babling i bakgrunnen: reduseres med 50 %, noe som tillater to talesignaler som skiller seg ut og gjør det enklere å lytte

Se hvordan vi utførte forskningen

false
false

Selektiv oppmerksomhet

Hjernen har en naturlig evne til å organisere og prioritere lyder. Dette kalles ‘selektiv oppmerksomhet’.

Denne evnen er grunnleggende for sosial interaksjon. Mens vi fokuserer på personen vi snakker med, gjør selektiv oppmerksomhet det mulig for oss å overvåke omgivelsene, plukke ut andre lyder og flytte oppmerksomheten vår når det er nødvendig.

Oticon Opn S er verdens første høreapparat som er påvist å støtte hjernens naturlige måte å organisere lyder på, og dette styrker slik selektiv oppmerksomhet.

Opn S versus tradisjonelle høreapparater

Oticon Opn S støtter hjernens naturlige måte å organisere lyder på og skaper optimale forhold for å følge samtaler med flere talere.

Tradisjonelle høreapparater i støyete omgivelser:

 • Legger til direksjonalitet som skaper fokus på taleren foran, samtidig som den demper alle andre lyder.
 • Gir inkonsekvent forsterkning, på grunn av reduksjon i gain, designet for å forhindre feedback.
 • Bruker sakte-reagerende, upresis støyreduksjon som kompromitterer lydkvaliteten og taleforståelsen.
 • Hjelper brukeren kun å forstå personen de står overfor.
 • Dette gjør det umulig for hjernen å organisere alle lyder og flytte oppmerksomheten når du har en samtale med flere mennesker.

Oticon Opn S med BrainHearing™ teknologi i støyete omgivelser:

 • OpenSound Navigator™ gir tilgang til 360⁰ lyd og relevant tale, selv i støyete omgivelser
 • Sikrer optimalt utbytte uten risiko for feedback, takket være OpenSound Optimizer™
 • Gir rask, presis og effektiv støyfjerning som gjør at tale skiller seg ut, drevet av Velox S™
 • Bevist å utkonkurrere konvensjonelle teknologier ved å forbedre taleforståelsen når flere snakker samtidig3

 

Oticon Opn S er det eneste høreapparatet som er bevist å støtte hjernens naturlige måte å organisere lyder på.

Bryte ned lydmuren

Når du har et hørselstap, høres tale grøtete ut. Det å gå i et sosialt selskap kan føles som å gå rett inn i en lydmur. Det kan være veldig slitsomt å følge samtaler og det gjør ofte at mange trekker seg tilbake fra sosiale aktiviteter.


For å overvinne disse utfordringene på en effektiv måte, er Oticon Opn S påvist til å gi4:

 • Økt taleforståelse: tilsvarende normal hørsel i støyete omgivelser
 • Redusert lytteanstrengelse: gjør det lettere å holde deg engasjert i samtalen
 • Forbedret mulighet til deltakelse: den nyeste forskningen viser at Opn S gjør det mulig for brukere å ta del selv i de livligste sosiale sammenkomstene

 

Oticon Opn S

 

Referanser:

1. For mer informasjon, les: ”A Tutorial on Auditory Attention Identification Methods” Frontiers in Neuroscience, March 2019
- Emina Alickovic, Thomas Lunner, Fredrik Gustafsson, Lennart Ljung

2. Ng & Man 2019, Oticon Whitepaper.

3. LeGoff & Beck 2017, Oticon Whitepaper

4. Juul Jensen 2018, Oticon Whitepaper