Spedbarn til småbarn
(0-3 år)

Barnets første 3 år er fullt av oppdagelser og utrolig vekst. De lærer å stå, gå og ikke minst å snakke. Dersom barnet ditt lider av hørselstap, vil evnen til å utvikle tale være avhengig av korrekt behandling helt fra begynnelsen.

Fra å være en forlengelse av deg til å bli selvstendig

I denne fasen går barn fra å se på seg selv som en forlengelse av deg som forelder, til å utvikle et konkret begrep om seg selv. I begynnelsen handler alt om: "Kan jeg stole på omgivelsene mine og blir mine grunnleggende behov møtt?", men senere blir de mer nysgjerrige og mer selvstendige.

Et barns hjerne trenger lydstimulering fra første dag for å lære å skille lyder fra hverandre og gjenkjenne tale. Med normal hørsel begynner de å gjenkjenne stemmen til foreldre og søsken hjemme. Å være i stand til å høre foreldrenes stemme er ikke kun relevant i forhold til utvikling av tale, det er også viktig for barnets følelse av sikkerhet og trygghet i en overveldende ny verden, der en sunn utvikling er avhengig av evnen til å opparbeide tillitt og føle at deres grunnleggende behov blir møtt. Via hørselen oppfatter barn også mye informasjon, som stimulerer dem intellektuelt og sosialt: får jeg ros av mamma? Spør hun et spørsmål? Irettesetter hun det jeg holder på med akkurat nå?

Lydstimulering og språk

Grunnlaget for tale legges veldig tidlig i livet. Selv når barn ennå ikke har lært å snakke, så lytter de hele tiden. I denne fasen er det viktig at barnet får tilstrekkelig eksponering for lyder og tale.

Innen de første fem månedene lærer de å skille de forskjellige lydene i en talestrøm inn i separate enheter (fonetisk diskriminering), og de begynner å bable. På slutten av bablefasen vil barnet eksperimentere mer med hvordan han/hun bruker forskjellige ord. Barnet begynner med enkle ord til kombinasjoner av to ord, deretter setninger, før det kjenner mer enn tusen ord i en alder av tre år. Dersom barnet har hørselstap, foreligger det en risiko for at de vil henge etter i språkutviklingen, hvilket er hvorfor det er så viktig å fokusere på tilstrekkelig lyd- og taleeksponering.

Småprat med stor effekt

Siden barnet ditt tilbringer mesteparten av sine første år hjemme er det svært avhengig av kontinuerlige lydstimulering fra deg. Ingen emner er for store eller for små – bare snakk.

Jo mer du snakker med barnet ditt, jo mer vil du påvirke barnets framtidige evne til å snakke, lese og skrive. Det kan være så enkelt som å fortelle hva du holder på med eller å kommentere noe dere begge ser. 

Lær også 3 grunnleggende kommunikasjonsvaner

Vær pratsom

Bruk babyspråk/parentese: langstrakte vokaler, lys stemme, overdrevne ansiktsuttrykk og korte, enkle setninger.

Bland det sammen og utvid/bearbeid

Bruk andre ord og grammatikk. Hvis barnet ditt sier noe, utvid eller jobb med grammatikken. Bruk intonasjon for å understreke det nye ordene.

Lag musikk

Syng sanger, les opp rim, spill syngespill og lag musikk og lyd sammen ved bruk av instrumenter eller det som er tilgjengelig.

Les bøker

Dialogisk lesing, hvor barnet ditt er aktivt involvert i boken dere leser sammen. Les den samme boken flere ganger.

Bruk kroppsspråk og tegn

Bruk signalisering eller enkle tegn med ord. Husk å bruke kroppsspråk i tillegg.

Bruk gjenstander

Bruk gjenstander for å vekke samtaler. Pek ut gjenstander og navngi dem.

 • Gi barnet ditt styrke 

  Småbarn kan begynne med å legge høreapparatet i tørkeesken på kvelden, komme med høreapparatet til deg og bruke sin egen stemme til å sjekke det.

 • Infant standing against a vacuum cleaner

  Lydeksponering

  Gi dem tilgang til leker med lyd eller musikalske instrumenter, varslingsenheter og, når de er klare, TV.

 • Bruk tydelig kommunikasjon

  Lær deg de tre enkle reglene for tydelig kommunikasjon og lær søsken, besteforeldre og venner til å bruke de også.

En god start på livet

Jo tidligere barnet får høreapparat jo bedre. Med dagens teknologi er det mulig å få høreapparat tilpasset i løpet av de første få ukene eller månedene etter fødselen. Oticon høreapparater med BrainHearing-teknologi hjelper barn med å forstå verdenen rundt dem.

Høreapparatet forsterker talesignalet og holder det så likt som det originale som mulig og gir barnets hjerne så mye relevant lyd som mulig for at lyden skal gi mening. Selv om hørselstap finner sted i øret, er den virkelig effekten i hjernen. Det er hjernen som gir mening til lyden, så hjernestrukturen må stimuleres for å kunne utvikles.

Høreapparater med BrainHearing™-teknologi – støtter barnets læring:
• Sørger for at barnet har en tydeligere og mer konsistent forsterkning
• Gir barnet ditt tilgang til mer av de viktige detaljene i talelydene for å bedre støtte språkutviklingen
• Hjelper barnets hjerne med å finne mening i lyden for å få mest ut av hørselen.

Foreldre bør sørge for at de vet at barnet mottar lyd, uten å måtte spørre. Oticons høreapparat for barn har LED-lamper som signaliserer at høreapparatets batteri virker som det skal.

Se Oticons høreapparater for barn

Husk: Det er viktig at barnet ditt bruker høreapparatet hele dagen – noe som kan være vanskelig ettersom barnet blir mer selvhjulpen og kan prøve å ta av seg høreapparatet, eller miste det ved leking. Snakk med audiografen om å få en Oticon Safe-Line holder eller andre metoder som gjør at høreapparatet blir sittende på barnet ditt.

Neste fase:
Førskolebarn (3-6)

Når barn med hørselstap vokser, står de ovenfor en rekke utfordringer på forskjellige stadier i livet, fra barndommen til skoleårene og videre. Barn lærer og utvikler seg forskjellig over tid, og ditt barns behov må vurderes kontinuerlig. Nye selvkonsepter og ferdigheter resulterer i ny atferd. Vær på utkikk etter tegnene, så kan du være til hjelp!

Å ta de første stegene mot sosialisering og overgangen til mer utfordrende lyttemiljøer krever god hørselsstøtte. I denne fasen vil barnet også måtte utvikle språkets kompleksitet og rikdom for å være klar for skolen.

Les mer

 • Hvorfor barns hørsel er så viktig

  Barnet ditt bruker hørselen for å lære å snakke, lese og skrive, og ikke minst for å utvikle sosiale ferdigheter.

 • Oppdra et barn med hørselstap

  Hvordan finne balansen mellom å beskytte og å gi styrke til barnet ditt så det kan ta glede av alt det livet har å tilby.

 • Skolebarn (6-12)

  Et klasserom er et utfordrende lyttemiljø. Finn ut mer om løsninger og hvordan du kan støtte barnet ditt.

 • Oticon høreapparater for barn

  Utforsk våre høreapparatløsninger for barn med mildt til moderat og alvorlig hørselstap.