Vi tenker på hjernen først

Hos Oticon utvikler vi høreapparater som hjelper hjernen i dens naturlige prosess for å forstå lyd. Vi kaller dette BrainHearing™

Men hva er BrainHearing?

Når det gjelder å utvikle høreapparater, trosset vi normen og tok en annen vei enn de andre i bransjen ved å fokusere på hjernens rolle i hørselen.

BrainHearing er vår unike og banebrytende tilnærming. Den fokuserer på å gi hjernen det som trengs for å gi mening til lyden.

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=d8088ac7c705e02e774c98ac76cb0b8f&source=embed&photo%5fid=17401527" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Hørselstap er en risikofaktor for demens

I midten av livet er hørselstap en potensiell modifiserbar risikofaktor for utvikling av demens

Ifølge forskning i Lancet kan 35 % av demenssaker forklares av potensielt modifiserbare risikofaktorer som ubehandlet hørselstap, røyking, depresjon og fysisk inaktivitet.

Faktisk kan tilfredsstillende behandling av hørselstap i midten av livet potensielt redusere risikoen for demens mer enn noen annen handling – inkludert det og slutte å røyke og trene mer.*

Den viktige rollen som hørsel spiller i mental helse er bare en av grunnene til at vår BrainHearing™-tilnærming er så viktig.

*Livingston et al, 2017

Hvordan hjelper BrainHearing?

Når hjernen ikke mottar de riktige lydene den trenger, anstrenger den seg mer for å skape mening. BrainHearing gir hjernen tilgang til det fullstendige lydbildet og gjør den i stand til å fokusere på de mest relevante lydkildene.

BrainHearing hjelper hjernen på den naturlig måten den prosesserer lyd på. Hjernen bruker en firetrinns prosess for å forstå lyd – hvert trinn skjer samtidig.

1. Orientere

Med alle tilgjengelige lyder og detaljert romlig informasjon, kan hjernen orientere seg i lydmiljøet på en naturlig måte.

2. Separere

Den forsterkede kontrasten mellom elementene av den åpne lydopplevelsen, hjelper hjernen med å separere relevante lyder fra konkurrerende støy.

3. Fokusere

Med konstant tilgang til lyder, selv i komplekse miljøer, kan hjernen velge hvor den skal fokusere og refokusere.

4. Gjenkjenner

Å rebalansere lydene gjør de tydelige og lettere å gjenkjenne. Dette frigjør kapasitet i hjernen til å lagre og huske informasjon.

Høreapparater holder hjernen i form

Aktiv bruk av høreapparater vil gjøre det enklere for personer med nedsatt hørsel å delta i sosiale aktiviteter. Sosiale aktiviteter stimulerer sannsynligvis hjernen, noe som reduserer risikoen for akselerert kognitiv svikt. Professor Hélène Amieva fra University of Bordeaux i Frankrike diskuterer fordelene ved å holde hjernen i form.

Se videoen for å finne ut mer

Utvide fordelene ved
BrainHearing™

Introduserer nye Oticon Opn S™.

Bedre taleforståelse og redusert lytteinnsats

Med introduksjonen av Oticon Opn og den åpne lydopplevelsen, har vi bevist hvordan denne unike tilnærmingformen utkonkurrerer tradisjonell høreapparatteknologi.

Nå, med den oppgraderte OpenSound Navigator og OpenSound Optimizer som arbeider sammen, tar Oticon Opn S BrainHearing™ fordelene til nye høyder*:

  • Oticon Opn øker taleforståelse med 30 % sammenlignet med tradisjonelle høreapparater. Nå utkonkurrerer Oticon Opn S Oticon Opn med en ytterligere økning på 15 %.

  • Oticon Opn reduserer lytteinnsatsen med 20% sammenlignet med tradisjonelle høreapparater. Oticon Opn S gir en reduksjon på ytterligere 10 % til den ytelsen.

  • Oticon Opn forbedrer hukommelsen i minnet med 20 % sammenlignet med tradisjonelle høreapparater. Med Oticon Opn S øker det tallet med ytterligere 10 %.

* Juul Jensen 2019, Oticon Whitepaper, Oticon Opn S 1

  • Les mer om Oticon Opn S

    Oticon Opn S støtter hjernen i dens prosess med å forstå lyd.

  • Tilfredse Oticon høreapparatbrukere

    Se hva andre har å si om Oticon høreapparater.