Hva er hørselstap?

1 av 6 voksne opplever
noen grad av hørselstap

Forestill deg at du er ute og spiser på en travel restaurant. I bakgrunnen høres tallerkener som klirrer, stoler som skraper, mennesker som snakker og ler, og kelnere på farten. Du sliter med å følge med på hva som skjer ved ditt eget bord – og denne anstrengelsen gjøre at deg mer og mer sliten.

Til slutt vil du late som at du hører. Du nikker, ser interessert ut og ler sammen med de andre selv om du ikke forstod spøken. Du begynner å føle deg utenfor. Når du forlater restauranten har du en bankende hodepine, er full av skuffelse og har ingen planer for å gjenta opplevelsen med det første.

Gjenkjenn tegnene

Hørselstap er forskjellig fra synstap

På samme måten som med øynene blir ytelsen til øret påvirket av aldring. Dårlig syn gjør det gradvis vanskeligere å lese ettersom bokstavene blir mindre, men hørselstap er annerledes. 

Hørselstap kan gjøre enkelte stavelser og lyder vanskeligere å høre. For eksempel kan konsonanter med høy tonehøyde, som f, s og t lett forsvinne i lyden av vokaler som a, o og u som har lavere tonehøyde. Dette fører til at en person med hørselstap klager over at de kan høre andre snakke, men ikke hva de sier.

 • Normal hørsel
 • Synstap
 • Hørselsskade

Symptomer på hørselstap

Hvis du kan svare JA på et eller flere av disse spørsmålene kan det hende du har et hørselstap

Finn ditt nærmeste hørselssenter

1. Synes du mennesker rundt deg mumler eller snakker lavt?

2. Synes du det er utfordrende med samtaler i restauranter eller på travle steder? 

3. Må du ofte skru opp volumet på TV-en, radioen eller telefonen? 

4. Klager venner og familiemedlemmer på at de må gjenta det de sier til deg? 

5. Må du se på ansiktet til den som snakker for å forstå hva de sier? 

6. Har du lagt merke til at dagligdagse lyder som fuglekvitter, fottrinn eller klokketikking er borte?

Hva forårsaker hørselstap?

Hørselstap blir ofte assosiert med det å bli gammel, men dette er ikke alltid tilfelle. Selv om det kan skje ved hvilken som helst alder, vil tilstanden som oftest forekomme etter at man er fylt 65 år. Men det kan også forårsakes av infeksjoner, skade eller det kan være medfødt. 

Aldersbetinget hørselstap 
Når vi blir eldre kan vi miste evnen til å høre svake, høyfrekvente lyder. Å leve uten fuglesang går kanskje greit, men mister du noen av byggesteinene i tale kan det bli langt mer utfordrende.

Aldersbetinget hørselstap forårsakes av den daglige livslange slitasjen på hørselssystemet, og de vanligste symptomene er vansker med å høre svake stemmer i tillegg til problemer med å høre tale ved mye bakgrunnsstøy. Ofte vil familiemedlemmer merke det aldersbetingede hørselstapet før personen med hørselstapet plages av det selv.

Støy-indusert hørselstap
Dette er ofte forårsaket av overeksponering for overdreven støy. Det truer hørselen til militærpersonell, politibetjenter, bygningsarbeidere, fabrikkarbeidere, bønder, tannleger og barnehagelærere – for å nevne noen få. Rockekonserter og MP3-spillere kan også skade hørselen. Jevnlig eksponering for kraftig støy vil fremskynde hørselstap. Derfor er det viktig å alltid bruke ørebeskyttelse hvis du utsettes for overdreven støy.

Typer hørselstap

De vanligste årsakene til hørselstap er aldring eller overeksponering overfor kraftige lyder. Men hørselstap kan også forårsakes av infeksjon, hodeskade, behandling av kreft eller ved bruk av visse medisiner.

Hørselstap kan forårsakes av problemer i det ytre øret eller i mellomøret eller ved skade på celler eller fibre i det indre øret. Eller det kan være en kombinasjon av begge.

Hørselstap i ytre øret eller i mellomøret (Konduktivt)
Konduktivt hørselstap forårsakes av problemer i det ytre øret eller i mellomøret som kan forhindre lyder i å komme inn til det indre øret. Den vanligste årsaken kan være oppbygning av voks i ørekanalen, perforerte trommehinner, væske i mellomøret eller skadet eller defekte bein i mellomøret (ossiklene).

Hørselstap i det indre øret (Sensorinevral/Nevrogent)
Denne typen hørselstap oppstår når de delikate nervefibrene i det indre øret blir skadet. Dette hindrer dem i å sende lyd på riktig måte. Det kan forårsakes av overdreven eksponering overfor støy, men den vanligste årsaken til sensorinevralt hørselstap er alderdom. For noen vil sansecellene slites ut allerede ved 50 år mens andre kun får ubetydelig hørselstap selv ved 80 år. Denne tilstanden vil i de fleste tilfeller være permanent.

Hørselstap kan påvirke ditt sosiale liv

Ubehandlet hørselstap kan gjøre at du trekker deg vekk fra sosialisering fordi samtaler krever så mye mental energi. Hvis det forblir ubehandlet, kan hørselstap føre til isolasjonsfølelse og depresjon.

Se om noen av disse bekymringene relatert til hørselstap gjelder for deg, eller om du tror at det kan gjelde for en person som står deg nær:

• Jeg er ofte usikker når jeg er ute, fordi jeg ikke vet hvor lyder kommer fra 

• Jeg føler meg ofte deprimert og alene 

• Jeg blir ofte sliten og må hvile etter arbeid 

• Jeg har problemer med hukommelsen

• Jeg har problemer med å gjenkjenne tale, spesielt i sammenkomster med andre mennesker 

• Mitt hørselstap har svekket min livskvalitet 

• Hørselstapet påvirker ikke bare meg, det påvirker også familien min


Det er viktig å oppsøke hjelp dersom du opplever tegn på hørselstap hos deg selv eller en du er glad i.

Få vite mer i vår støtte for pårørende

 • Hvordan vår hørsel fungerer

  Vi hører med hjernen vår – ikke med ørene våre. Forstå den normal høreprosessen

 • Få hjelp

  Hva du kan gjøre når du har mistanke om hørselstap, og prosessen for å finne den rette løsningen

 • Tinnitus

  Hva er tinnitus, hvorfor får noen mennesker det, og hva kan gjøres for å lette symptomene

 • Finn et hørselssenter

  En audiograf kan teste hørselen din og utarbeide en behandling som passer deg