Vanlige spørsmål (FAQ)

Oppladbare høreapparater

Ser laderen din slik ut?

Gå isteden til ZPower FAQ

 • > Hvor ofte skal jeg lade høreapparatene mine?

  Du bør lade høreapparatene hver natt. Litium-ion batteriet kan lades daglig, og det er ingen grunn til å lade batteriet helt ut før du setter høreapparatene på lading.

 • > Hvor lenge vil batteriet holde når det er fulladet?

  Den daglige ytelsen til batteriet avhenger av en rekke faktorer som innstillingene i høreapparatene dine, hørselstapet ditt, lydmiljøet rundt deg, batteriets alder og om du streamer lyd fra telefonen, TV-en eller andre enheter.


  Eksempler på batterilevetid:

  • 24 timer batterilevetid uten streaming

  • 18 timer batterilevetid med fem timers streaming


  Hvis du opplever at høreapparatene dine ikke har nok strøm til en hel dag, kan det være på tide å bytte ut batteriet.

  Kontakt din audiograf.

 • > Hvordan plasserer jeg oppladbare høreapparater i laderen?

  Hvis du har Oticon Opn S, Ruby, More, Real, Opn Play eller Play PX-høreapparater, må du følge disse instruksjonene: Sett høreapparatene i ladeportene slik at LED-lysene på høreapparatene vender samme vei som LED-lyset på laderen. Forsikre deg om at høreapparatene begynner å lade (LED-en på hvert høreapparat skal lyse stabilt oransje). Hvis høreapparatene er plassert feil, vil de ikke bli ladet.

   

  Hvis du har Oticon-høreapparater, må du følge disse instruksjonene: Sett høreapparatene i ladeportene slik at LED-lysene på høreapparatene vender motsatt vei som LED-lyset på laderen. Forsikre deg om at høreapparatene begynner å lade (LED-en på hvert høreapparat skal lyse stabilt oransje). Hvis høreapparatene er plassert feil, vil de ikke bli ladet.

   

 • > Hvordan kan jeg se om høreapparatene mine er fullt oppladet?

  LED-lysene på høreapparatene dine vil lyse stabilt oransje når høreapparatene lader. De vil lyse stabilt grønt når høreapparatene er helt oppladet. Avhengig av hvilke høreapparater du har, så tar det mellom 2-4 timer å fullade dem hvis de er helt tomme for strøm.

 • > Hvor lang tid tar det å lade høreapparatene helt opp?

  Avhengig av hvilke høreapparater du har, så tar det mellom 2-4 timer å fullade dem hvis de er helt tomme for strøm.
  Når du lader et litium-ion-batteri går ladingen raskere i begynnelsen.

 • > Hvor lenge kan jeg la høreapparatene stå i laderen?

  Laderen er det beste stedet å oppbevare høreapparatene dine. Hver gang du ikke bruker høreapparatene, plasserer du dem i laderen for lading. Dette sikrer at høreapparatene alltid er ladet.

 • > Hva skjer hvis jeg slår av laderen og høreapparatene fortsatt står i laderen?

  Hvis du slår av laderen, vil høreapparatene dine slå seg av for å sikre at du ikke våkner til høreapparater med tomme batterier på grunn av for eksempel strømbrudd.

 • > Hva slags strømkilde skal jeg bruke til laderen?

  Laderen har en strømplugg for stikkontakten. Det er mulig å lade med andre kilder via en USB port. Påse at USB porten er USB 2.0 kompatibel, minimum 500 mA. Eksempel på kilder: Powerbank, PC, Bil. Sjekk alltid at ladingen starter, for å sikre at strømkilden leverer tilstrekkelig med strøm til laderen.

 • > Høreapparatene mine blinker oransje når de står i laderen?

  Hvis høreapparatene dine blinker oransje når de står i laderen, må du snakke med hørselsspesialisten din.

 • > Hvordan slår jeg høreapparatene av og på?

  Høreapparatene slår seg automatisk på når du fjerner dem fra laderen. Høreapparatene slår seg automatisk av når du plasserer dem i laderen. Du kan imidlertid slå dem av og på manuelt.

 • > Trenger jeg en tørker for mine oppladbare høreapparater?

  Om du trenger en tørker til høreapparatene dine avhenger av forskjellige faktorer, som f.eks. fuktigheten i området ditt. Snakk med hørselsspesialisten din om du trenger dette og hvilke som kan brukes.

 • > Kan jeg se batteristatusen i Oticon Companion-appen?

  Ja. Trykk på høreapparatikonet i fanelinjen nederst på startskjermen. Gjeldende batterinivå vises øverst på skjermen.

 • > Hva er et Litium-ion batteri?

  Ladbare litium-ion batteri teknologi er vanlig i forbrukerelektronikk. De er velegnet da de har stor kapasitet, og gir lengre driftstid og kort ladetid.

 • > Er litium-ion batterier temperatursensitive?

  Ja, til en viss grad. Lading må skje mellom +5°C to +40°C. Utenfor dette området vil laderen slutte å lade. Ladingen starter automatisk når temperaturen er innenfor driftsområdet +5°C to +40°C.

  Høreapparatene kan brukes om temperaturen er utenfor disse grensene.

 • > Varer litium-ion batterier lengre om du ikke lades hver natt?

  Det beste er å lade høreapparatene hver natt siden litium-ion batteriene ikke har behov for å bli helt utladet før neste lading. De har ikke noe “lademinne” slik andre batterityper har.

 • > Må man ta spesielle forholdsregler for litium-ion-batterier?

  Ja. Dette høreapparatet er støttet av en ikke-fjernbar oppladbar litium-ion battericelle. Ikke prøv å få tilgang til batteriet som er satt inn i høreapparatet.
  Hvis et høreapparat med et litium-ion-batteri eller et litium-ion-batteri svelges eller plasseres i øret eller nesen, må man oppsøke akuttmedisinsk behandling umiddelbart.

   

  Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhets- og håndteringsinformasjonen for oppladbare høreapparater i den separate bruksanvisningen for høreapparatet.

 • > Kan jeg fly trygt med oppladbare litium-ion-høreapparater?

  Ja, du kan trygt bruke dine oppladbare høreapparater på fly og ta med deg laderen ombord. Hvis du har en skrivebordslader kan du også trygt pakke høreapparatene dine og laderen i den innsjekkede bagasjen din. Hvis du har en smartlader med innebygd strømbank, må du ta laderen med i håndbagasjen.

 • > Hvordan slår jeg Bluetooth® av (flymodus) i høreapparatene mine?

  For å slå Bluetooth av og på (aktiver og deaktiver flymodus), trykk og hold nede den nedre delen av trykknappen i 7 sekunder. Hvis du trykker på knappen på en av høreapparatene vil Bluetooth slås av (aktiver flymodus) på begge høreapparater. Når Bluetooth er slått av (flymodus er aktivert), fungerer høreapparatene fortsatt normalt.

  VIDEO: Se hvordan du aktiverer og deaktiverer flymodus

 • > Jeg kommer ikke til å bruke høreapparatene mine på lenge – hva skal jeg gjøre med dem?

  Hvis du må oppbevare høreapparatene dine i mer enn 14 dager, er det viktig at du lader dem helt opp. Slå deretter av høreapparatene dine manuelt med trykknappene.

   

  Hvis du oppbevarer høreapparatene dine med fulladet batteri, vil det sikre at batteriet fortsatt kan lades. Batteriene må imidlertid fullades hver 6. måned. Hvis du ikke lader høreapparatene dine på 6 måneder, må de oppladbare batteriene byttes.

 • > Kan jeg forsøke å starte høreapparatene på nytt ved å slå dem på igjen når de er tomme for strøm?

  Nei, om høreapparatet ditt går tom for strøm, plasserer du dem i laderen for lading. Du får ikke ekstra brukstid ved å starte høreapparatet på nytt.