Bevist å hjelpe brukerne mer enn noensinne

Utforsk Oticon Intent

Sømløs tilpasning av brukerens endrende behov

Oticon Intent tilpasser seg brukernes lytteintensjoner, og gir støttetilpasning som spenner over 5 dB utgangs-SNR, selv innenfor ett enkelt miljø. Dette er takket være 4D-sensorteknologien2, som prioriterer taleklarhet fra omgivende lyder ved behov. Denne svært fleksible teknologien gjør det mulig for brukere å delta fullt ut i samtalen, uansett lydmiljø.

Last ned whitepaper for å finne ut mer

Oticon Intent hjelper hjernen med å balansere lyder

Hjernen din overvåker hele tiden lydene rundt deg, både i forgrunnen og i bakgrunnen. Lydene du legger merke til avhenger imidlertid av lytteintensjonene dine i det øyeblikket.

Vi gjennomførte en klinisk EEG-studie for å se hvordan den nye 4D-sensorteknologien hjelper hjernen med å balansere oppmerksomheten den gir til forskjellige lyder. Resultatene viste at Oticon Intent muliggjorde betydelig høyere oppmerksomhet til miljølyder mens hjernen orienterer seg aktivt, enn under en intim samtale. Alt uten å forstyrre hjernens taleoppmerksomhet1.

Høreapparatbrukere foretrekker Oticon Intent

Vi ba høreapparatbrukere om å vurdere lydkvaliteten til Oticon Intent sammenlignet med Oticon Real™ i forskjellige lydmiljøer. Oticon Intent fikk betydelig høyere rangeringer av høreapparatbrukere, både i miljøer der taleforståelse var viktig, som på f.eks. en kafeteria, og der bevissthet om omgivende lyder var viktig, som f.eks. i en skog1.

 • OPP TIL

  BEDRE LYD
  KVALITET*

 • OPP TIL

  BEDRE NYANSER I
  LYDBILDET*

   

  *Sammenlignet med Oticon Real

 • OPP TIL

  BEDRE LYTTE
  KOMFORT

Bevist å gi eksepsjonell taleforståelse

Bringer laboratoriet nærmere det virkelige livet
Ved å bruke virtual reality-teknologi i Audio-Visual Immersion Lab (AVIL) ved Danmarks Tekniske Universitet, rekonstruerte vi realistiske scenarier med samtidige samtaler og bakgrunnsstøy. Her kunne deltakerne bevege hodet og kroppen for å identifisere og forstå én person som snakker i en gruppe.

I denne studien var det å lytte til tale designet for å være svært utfordrende. Vi ønsket å undersøke om 4D-sensorteknologien hjalp brukere med å navigere i denne typen miljø – og hvor mye. Resultatene viste at Oticon Intent med 4D-sensorteknologien forbedret taleforståelse med 15 % sammenlignet med når teknologien var av, samtidig som brukerne kunne høre andre snakke.1

Enestående tilgang til talesignaler i komplekse miljøer

Når brukeren er engasjert i en intim samtale i et støyende miljø, gir Oticon Intent 35 % mer tilgang til talesignaler, sammenlignet med Oticon Real, bevist med tekniske målinger av SNR-effekt.2 Med denne teknologien kan høreapparatet forstå brukerens lytteintensjoner og gi støtte på en måte som tidligere ikke har vært mulig.

Oticon Intent tilpasser seg brukernes lytteintensjoner, og gir støttetilpasning som spenner over 5 dB utgangs-SNR, selv innenfor ett enkelt miljø. Kliniske studier viser at personlig tilpasset støtte til enhver tid betyr at brukeren lettere kan ivareta og fokusere på lyder som er viktige. Dette betyr at brukerne dine kan delta i samtaler som aldri før, med Oticon Intent.

Last ned whitepaper for å finne ut mer

 •  

  Innenfor ett og samme miljø opplever Oticon Intent-brukere støttetilpasning som spenner over 5 dB utgangs-SNR, takket være 4D-sensorteknologien.

  15 % forbedring i taleforståelse med 4D-sensorteknologi på, sammenlignet med av.

 •  

  Oppmerksomheten på miljølyder er betydelig høyere når brukeren orienterer seg aktivt i et støyende miljø, sammenlignet med en intim samtale. Hjernens oppmerksomhet på tale holder seg stabil til enhver tid, uavhengig av lytteintensjonen.

 •  

  35 % mer tilgang til tale enn Oticon Real

  Opp til:

  • 10 % bedre lydkvalitet
  • 13 % mer nyanse
  • 10 % bedre lyttekomfort

   

1. Bianchi/Eskelund et al. (2024). Oticon Intent – Clinical evidence. BrainHearing™ benefits of the 4D Sensor technology. Oticon whitepaper.

2. Brændgaard/Zapata-Rodríguez et al. (2024). 4D-sensorteknologi og Deep Neural Network 2.0 i Oticon Intent. Teknisk gjennomgang og evaluering. Oticon whitepaper.