Tinnitus SoundSupport™

Det høres kanskje motstridene ut, men en effektiv metode for håndtering av tinnitus innebærer å tilføre lyder til lyden du allerede hører.

Millioner av mennesker på verdensbasis opplever tinnitus, og mange av dem har hørselstap. Faktisk kan bare det å ha på et høreapparat virke lindrende for tinnitus.

Tinnitus SoundSupport™

Tinnitus SoundSupport er en lydgenerator som er integrert i Oticon høreapparater.

Spesielt utviklede programmer i høreapparatene gjør det mulig for deg å spille av forskjellige lyder som kan hjelpe deg å flytte oppmerksomheten bort fra tinnitusen. Sammen med audiografen din kan du velge ut i fra et stort utvalg av forskjellige lindringslyder for tinnitus, og bestemme hvilke lyder som skal inkluderes i høreapparatene dine.

Tinnitus SoundSupport tilbyr en rekke lyder, fra beroligende havliknende lyder til jevn hvit støy. Tilbakemeldinger fra kunder har vist at naturlige lyder er dynamiske og samtidig beroligende, og virker svært lovende for å redusere plager ved tinnitus. Du kan justere volumnivået på lindringslyden på høreapparatet eller via Oticon ON-appen. Vi vet at personer med tinnitus trenger forskjellige lyder. Det finnes ikke én enkel tilnærming som passer for alle. Velger du et høreapparat med Tinnitus SoundSupport får du en stor grad av fleksibilitet, noe som er viktig for alle som lider av tinnitus.

Les mer om Tinnitus

ON App

Diskret og nyttig kontroll av lindringslyder

Oticon ON-appen gir brukere av Oticon høreapparater mulighet til å enkelt og diskret justere lindringslydene for tinnitus.

Last ned Oticon ON-appen

Download Oticon ON App for iPhone Download Oticon ON App for Android

Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad og iPod touch er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC.