Personvernerklæring for Oticon AS - Norges behandling av personopplysninger på sosiale medier

Hos Oticon AS – Norge respekterer og beskytter vi brukernes personvern. Vi er dedikerte til å være så transparente som mulig for bruken av dine personopplysninger.

Hos Oticon AS – Norge respekterer vi og beskytter vi brukernes personvern. Vi er dedikerte til å være så transparente som mulig for bruken av dine personopplysninger.

Denne personvernerklæringen ("Personvernerklæring") forklarer hvordan Oticon AS – Norge behandler dine personlige data i henhold til din interaksjon med Oticon AS – Norge som datakontrollør gjennom bruken av ulike sosiale medier plattformer som Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og LinkedIn.

I disse retningslinjene for personvern, betyr «vi» «oss» og «våre» Oticon AS – Norge. Vi kan tidvis endre disse retningslinjene for personvern, så kom tilbake når du benytter tjenestene våre for å sørge for at du har sett den nyeste versjonen.

Dersom du har spørsmål angående disse retningslinjene for personvern, eller dersom du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av opplysningene nedenfor.

Oticon AS – Norge
Hegdehaugsveien 31
0352 Oslo

Tel: +47 232 56 100

E-mail: privacy@demant.com

Vi kan innhente følgende type personopplysninger:

 • Informasjon om deg, som ditt navn, e-post, alder, kjønn, land, jobbtittel, nåværende og tidligere arbeidsgiver, utdanningsbakgrunn, profilbilde, interesser, din venneliste/kontakter/følgere etc., og annet offentlig tilgjengelig informasjon, forutsatt at du har publisert all denne informasjonen på din sosiale medier profil eller har publisert det på en av Oticon AS- Norges sosiale medier nettsteder.

 • Annen informasjon du tilgjengeliggjør for oss ved å publisere på Oticon AS – Norges sosiale medier side, inkludert dine kommentarer og/eller likes på våre innlegg og bilder eller direkte beskjeder du sender oss via Oticon AS – Norges sosiale medier plattformer.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, innhenter de ulike sosiale mediene data vedrørende deg gjennom din bruk av disse sosiale medie plattformene og gjennom bruken av informasjonskapsler og lignende teknologier, inkludert informasjonskapsler gjennom sosiale medier verktøy, som Facebook Insights, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Facebook Lookalike Audience, Twitter Pixel, LinkedIn Insight Tag and LinkedIn sponsored InMail, etc.

I noen tilfeller, for eksempel i relasjon til vår Facebook side, fungerer Oticon AS – Norge som koordinert datakontrollør sammen med Facebook når det gjelder behandling av dine persondata. Altså anbefaler vi at du leser Facebook sin personvernerklæring for å forstå hvordan Facebook behandler dine persondata. Generelt refererer vi til de ulike sosiale medie plattformenes personvernerklæring for mer informasjon om deres behandling av dine persondata. Nedenfor finner du oversikt over de sosiale mediene som Oticon AS – Norge benytter og en link til deres personvernerklæring.


Vi benytter din personlige data for følgende formål:

 • For å forstå publikummet vårt, til våre ulike plattformer på sosiale medier, ved å bli kjent med de demografiske preferansene og interessene som kan gi oss relevant informasjon.
 • For å analysere trender og profiler for å forbedre, endre og personalisere våre tjenester og kommunikasjon til fordel for vårt publikum.
 • For å behandle og respondere på forespørsler og spørsmål som vi mottar fra deg.
 • For å utføre våre markedsundersøkelser for å forbedre, endre og personalisere våre tjenester og kommunikasjon til fordel for våre brukere gjennom Oticon AS – Norges sosiale medier på Facebook, Instagram, Twitter and YouTube.
 • For å foreslå produkter og tjenester vi tror du vil være interessert i. Vi utfører direkte markedsføring til våre kunder og/eller potensielle kunder. Dersom vi benytter elektroniske metoder som e-post eller direkte chat gjennom vår sosiale medier, for eksempel via Facebook og/eller Instagram for å sende direkte markedsføring til deg, vil vi kun gjøre dette dersom det er i samsvar med gjeldende lovverk som regulerer direkte markedsføring.

Det rettslige grunnlaget for å innhente og behandle dine persondata gjennom Oticon AS – Norges ulike sosiale medier er vår legitime interesse som beskrevet i samsvar med EU General Data Protection Regulation («GDPR») art. 6\ (1)(f). Vår legitime interesser er under disse omstendighetene ansett å overstyre dine interesser.


Vi vil ikke sende, selge eller på noen andre måter dele eller offentliggjøre dine personopplysninger, bortsett fra som beskrevet her eller på andre måter uttrykkeliggjort på det tidspunktet personopplysningene samles inn.


Som nevnt under seksjon 3, kan vi fungere som koordinerende datakontrollør i forbindelse med behandling av dine personopplysninger gjennom vår sosiale medier sammen med den spesifikke sosiale medier leverandør, for eksempel Facebook. Dette betyr at vi i fellesskap er ansvarlige for behandling av dine personopplysninger. Vi har satt inn en link til Facebooks personvernerklæring i seksjon 3.


Vi kan dele dine personopplysninger med tilknyttede selskaper innenfor Demant Group for å levere, forbedre og utvikle våre produkter og tjenester. Vær så snill og referer til det organisatoriske kartet i vår seneste årlige rapport for å se hvilke selskaper som er en del av Demant Group. Du kan finne vår seneste årlige rapport på www.demant.com.

Vi kan dele dine personopplysninger med våre tjenesteleverandører for ulike oppgaver, eksempelvis:

 • Assistere oss med administrering eller feilsøking på vår nettside;
 • Assistere oss med tilførsel eller design av våre produkter eller med vår business-administrasjon;
 • Assistere oss med markedsføringskampanjer, for eksempel gjennom Facebook Custom Audiences and Facebook Lookalikes.
 • Gi oss elektronisk eller fysisk lagringstjenester eller systemer.

Vi vil kun dele dine personlige data under disse omstendighetene, dersom det er nødvendig for våre tjenesteleverandører for å utføre en spesifikk tjeneste for oss. Disse tjenesteleverandørene er ikke autorisert til å beholde eller benytte dine persondata for noen andre formål, og de vil alltid være pliktig til å lagre dine data sikkert og konfidensielt.

Vi kan dele dine personopplysninger med utvalgte tredjeparter som myndigheter, regulatoriske autoriteter og våre profesjonelle rådgivere hvis vi er pliktige til å gjøre det for å handle i samsvar med loven, eller om det er i vår legitime interesser, eller for å håndheve eller benytte vår nettsides vilkår for bruk eller andre relaterte kontrakter med deg eller ditt selskap.

For å levere våre produkter og tjenester til deg, kan vi dele dine personopplysninger med tilknyttede selskaper i Demant Group lokalisert utenfor EU/EEA og ikke-tilknyttede selskaper som tjenesteleverandører eller businesspartnere lokalisert utenfor EU/EEA, forutsatt at dette er ansett som nødvendig i forbindelse med en spesifikk databehandlingsaktivitet eller utførelsen av tjenesten.

Dersom dine persondata overføres utenfor EU/EEA, vil vi implementere de passende tekniske og organisatoriske tiltak på en sånn måte at behandlingen vil imøtekomme kravene til relevant personvernlovgivning, inkludert forsikring om beskyttelse av den enkeltes rettigheter. Der det er nødvendig, handler vi i samsvar med EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler med mottakeren av personopplysningene. EU-kommisjonen finner at disse klausulene tilbyr adekvate garantier for beskyttelse av privatliv, grunnleggende rettigheter og friheter, så vel som for utøvende lignende rettigheter.

Vi vil beholde dine personlige data så lenge det er nødvendig for våre legitime rettslige eller bedriftsmessige årsaker, inklusive etterlevelsen av øvrige rettslige krav.

Vi vil slette dine personlige data når det ikke lenger er påkrevd i relasjon til formålet med vår innhenting, behandling og lagring av personopplysninger. Vi vil også lagre personlig data som vi er påkrevd å beholde for å etterleve loven.

Dersom du har kommentert på noen av våre innlegg på sosiale medier, vil slike kommentarer bli slettet når det aktuelle innlegget slettes. Vi kan imidlertid velge å slette spesifikke kommentarer på et tidligere tidspunkt med tiden. Du kan også når som helst velge å slette din egen kommentar.

Informasjon som er samlet inn gjennom sosiale medier for et spesifikt formål, for eksempel en målrettet markedsføringskampanje, vil bli slettet 1 år etter den spesifikke behandlingsaktiviteten er gjennomført. Visse data kan bli lagret opp til 2 år etter en spesifikk kampanje for dokumentasjonsformål.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om våre lagringsrutiner, vær så snill og kontakt oss ved å benytte kontaktinformasjonen i seksjon 2 ovenfor.

Som et resultat av behandling av dine personopplysninger, vil du i henhold til GDPR ha rett til å utøve en rekke rettigheter:

 • Adgang til dine persondata
 • Retten til å korrigere dine persondata
 • Retten til å be oss om å slette dine persondata
 • Retten til å begrense vår behandling av dine persondata
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til å motsette deg databehandling

Disse rettighetene kan imidlertid være gjenstand for tilstander og/eller unntak e.g for å forsikre andre personers privatliv, forretningshemmeligheter, immaterielle rettigheter eller for å handle i samsvar med rettslige krav. Hvis du ønsker å utøve en eller flere av dine rettigheter, vær så snill og kontakt oss ved å benytte kontaktinformasjonen i seksjon 2 ovenfor.

Dersom du fremdeles ikke er fornøyd med måten vi benytter opplysningene dine, har du retten til å klage til den aktuelle nasjonale personvernmyndigheten. I Norge er Datatilsynet den aktuelle personvernmyndigheten. Du kan kontakte Datatilsynet i Tollbugata 3, 0152 Oslo, Norge +47 22396900, e-post: postkasse@datatilsynet.no.

Vi tilbyr løsninger for barn, men våre sosiale medier på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and LinkedIn er ikke tiltenkt eller utviklet for å innhente personopplysninger om barn under 13 år. Vi samler ikke med viten og vilje inn personlige opplysninger fra noen personer vi vet er under 13 år.

TREDJEPARTS NETTSIDER

Oticon AS – Norge sosiale medier på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og/eller LinkedIn, kan inneholde linker til nettsider til andre selskaper og organisasjoner. Denne personvernerklæringen er ikke gjeldende for slike nettsider til tredjeparter, og vi anbefaler at du kontakter tredjepartens nettsted direkte for informasjon retningslinjer for deres datainnhenting og bruk.

Vi kan tidvis oppdatere denne merknaden ved å publisere en ny versjon på vårt nettsted www.oticon.no og ulike sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og/eller Linkedin.

Disse retningslinjene for personvern ble oppdatert 04.12.2019