Engasjer familien

Når man har et barn med et hørselstap, trekker det mye oppmerksomhet både til barnet og foreldrene. Men et hørselstap påvirker også resten av familien.

Å jobbe som et team hjemme

Selv når det bruker høreapparat vil barnet ditt være hørselshemmet – en situasjon som familien din, venner, og slektninger må venne seg til. Å oppdra et barn med hørselstap krever mye tålmodighet fra alle i familien. Det beste rådet til familien din er å opptre som et team og å lære å tilpasse dere sammen.

For deg som foreldre, vil rekkefølgen på når du får barnet med hørselstap i forhold til andre søsken påvirke forventningene dine. Det vil utgjøre en forskjell om det er ditt eldste, midterste eller yngste barn, antall år mellom dem og størrelsen på familien din. Hvis barnet med hørselstap har yngre søsken, er det viktig at han eller hun får lov til å være den "eldre" og at de yngre søsknene ikke får rollen som de mer ansvarlige fordi de kan høre bedre.

Takling av følelsesmessige reaksjoner blant søsken: en strategi kan være å ha familiemøter der du kan svare på spørsmål, diskutere viktige temaer, og å hjelpe barna dine med å uttrykke følelsene sine, og finne positive måter for å hjelpe dem med å forholde seg til egne følelser.

Takling av reaksjoner blant dine barns venner: en annen nyttig strategi er å invitere barnas venner til å komme og leke. Hvis du kan være åpen og informativ og oppmuntre dem til å stille spørsmål, vil du gjøre det lettere for dem å akseptere at barnet har et hørselstap.

Les mer om barnets omgivelser og sosiale liv

Involver besteforeldre og søsken

De fleste barn som er født med hørselstap er født inn i familier der barnet er den eneste, eller en av svært få slektninger med hørselsproblemer. Både besteforeldre og søsken må lære den beste måten å kommunisere med barnet ditt.

Besteforeldre
Besteforeldre kan oppleve hørselstap, men dette er ofte aldersbetinget. Besteforeldrene må forstå at deres opplevelse kan være svært annerledes enn barnebarnets og kan ikke sammenliknes – hverken positivt eller negativt. Besteforeldrene kan tilby sin støtte ved å være positive og kjærlige, og ved å ikke behandle barnet annerledes enn de andre barnebarna.

Søsken
Søsken overses ofte selv om de er svært påvirket av å ha en bror eller søster med hørselstap. Det er viktig å være optimistisk og informativ, og å lære dem om hørselstap og høreapparater. Det kan hende at de opplever andre barns kommentarer som "Hvorfor snakker broren din så rart?" eller "Hva er det han har på seg?" Hjelp søsken ved å lære dem hvordan de kan svare og husk å være en rollemodell selv.

 • Oppfordre dem til å leke sammen

  På samme måte som barn i forskjellige aldersgrupper, kan barn med varierte høreevner kanskje trenge litt ekstra veiledning i forhold til hvordan de skal leke sammen. Gi dem ros når de lykkes og husk: ditt hørende barn må kanskje vise tålmodighet – men la han eller henne få sette rimelige grenser også.

 • La alle hjelpe til hjemme

  Det er kanskje lettere å be ditt hørende barn om hjelp når du trenger å få ting gjort – spesielt hvis du har hastverk. Det tar kanskje lenger tid å forklare ting, men alle barn kan hjelpe til hjemme med oppgaver som er egnet for alderen.

 • Søsken skal ikke være tolk

  Vær forsiktig med å la ditt hørende barn opptre som tolk, fortelle deg hva som har skjedd når du ikke fulgte med, eller å rope på ditt hørende barn når det er middag og forvente at det gir beskjed til det hørselshemmede barnet.

 • Hvorfor barns hørsel er så viktig

  Barnet ditt bruker hørselen for å lære å snakke, lese og skrive, og minst for å utvikle sosiale ferdigheter.

 • Oppdra et barn med hørselstap

  Hvordan finne balansen mellom å beskytte og å gi styrke til barnet ditt så det kan ta glede av alt det livet har å tilby.

 • Barnets miljø og sosiale liv

  Hørselen er viktig for utvikling av sosiale evner og å være i stand til å kommunisere i forskjellige miljøer.

 • Oticon høreapparater for barn

  Utforsk våre høreapparatløsninger for barn med mildt til moderat og alvorlig hørselstap.