Støtter overgangen til kombinerte teknologier

Det kan være utfordrende å finne den rette balansen når du tilpasser et høreapparat til å støtte et cochleaimplantat. I en bimodal tilpasning blir ett øre stimulert elektrisk, og det andre akustisk. Disse to forskjellige typer stimulering krever en fleksibel tilpasningsmetode som er tilgjengelig med Oticon Genie tilpasningsprogramvare.

Les mer

Hvem vil ha fordel av dette?

Fler og fler pasienter velger å få tilpasset et CI og mange av dem bruker et høreapparat i det ikke-implanterte øret for å få mest ut av den resterende hørselen. Alle pasienter med resterende hørsel i det ikke-implanterte øret kan vurderes som bimodale kandidater.

Dynamo er en ideell partner for ETHVERT cochleaimplantat

Oticon Dynamo er et ideelt høreapparat for bimodal tilpasning. Med en fleksibel tilpasningsplattform kan Dynamo enkelt programmeres til å passe ETHVERT cochleaimplantat. Oticon Dynamos personlige tilpasningsverktøy, YouMatic, gjør det mulig å tilby en lytteopplevelse tilpasset pasientenes personlige lyttepreferanser. Denne tilnærmingen kan forbedre pasientenes tilfredshet og hans eller hennes tilvenning til et hørselshjelpemiddel.

Les mer om Dynamo

Forskningen bak Dynamo

Utviklet av eksperter på Boys Town National Research Hospital

Oticons Genie tilpasningsprogramvare inneholder nå et enkelt flytskjema som veileder deg ved programmering av høreapparat som skal jobbe sammen med CI, samt et tilpasningspanel som gjør det mulig å utføre en rask og enkel bimodal tilpasning.

Det bimodale flytskjemaet i Genie er utviklet av eksperter på Boys Town National Research Hospital og kombinerer den aller siste forskningen med praktisk og klinisk tilnærming. Med noen få enkle trinn veileder flytskjemaet deg til å balansere lydstyrke og forme frekvensresponsen. Målet er å kunne gi pasienten din de beste mulige akustiske innstillingene i Dynamo ved tilpasning på en pasient med implantat.

Flytskjemaet for bimodal tilpasning vurderer følgende tilpasningsmetoder, som alle inkluderer balansering av lydstyrken:

  • Tilpasning av bredbånd

  • Bruk av frekvensredusering

  • Tilpasning av begrenset båndbredde

 

Finn ut mer om det bimodale flytskjemaet og panelet

Se det interaktive flytskjemaet

 

Enkle tilpasningsverktøy for bedre en tilpasning

Det nye tilpasningspanelet i Oticon Genie gjør det mulig for deg å nøyaktig møte pasientenes behov og preferanser ved å tilby dedikerte håndtak for å enkelt kunne følge anbefalt tilpasningsmetode. Håndtakene gjør deg i stand til å raskt og enkelt implementere finjusteringsforslagene fra flytskjemaet for bimodal tilpasning, og er tilgjengelige i de to tilhørende verktøyene: Bimodal tilpasning og Speech Rescue.

Gi barna den beste starten på livet

For barn med alvorlig hørselstap, har bimodal tilpasning tidlig i livet vist seg å forbedre språktilegnelse. Kombinert akustisk og elektrisk stimulering kan potensielt hjelpe barnas musikalske, tale- og språkutvikling, og dermed påvirke barnas framtidige akademiske og sosial suksess.

Vårt nye flytskjema for bimodal tilpasning og verktøy er også tilgjengelig for våre Sensei Super Power pediatriske høreapparater, og åpner dermed for en verden av bimodale fordeler for barn også.

Hvordan kan pasientene dine ha fordel av forbedret bimodal hørsel?

Optimalisert bimodal hørsel maksimerer effekten av et CI og frigjør samtidig det fulle potensialet i det støttende høreapparatet i det ikke-implanterte øret.

  • Klager venner og familiemedlemmer på at de må gjenta det de sier til deg?

  • Har du lagt merke til at dagligdagse lyder som fuglekvitter, fottrinn eller klokketikking er borte?

  • Synes du det er utfordrende med samtaler i restauranter eller på travle steder?

  • Synes du mennesker rundt deg mumler eller snakker lavt?

  • Må du ofte skru opp volumet på TV-en, radioen eller telefonen?