Oticon More tilbyr direkte streaming fra iPhone®, iPad® og Android™-enheter1

Utforsk egenskaper

Ta kontakt

Vi introduserer Oticon More™ Det nye perspektivet innen hørselspleie

Oppdag det nye perspektivet
innen hørselshjelp

Se videoen

Less is more har alltid vært bransjens tilnærming til behandling av hørselstap

Et ensidig fokus på å levere taleforståelse, har hindret folk med hørselstap i å oppleve hele lydbildet. Men dette er ikke riktig måte å behandle hørselstap på.

Jo mer informasjon

- jo bedre for hjernen. Hjernen trenger hele perspektivet

Det er hjernens rolle å håndtere denne lydkompleksiteten og å skape mening. Å levere mindre lyd er rett og slett ikke nok. Hjernen trenger tilgang til alle lydene.

Ny! Oticon More

Vi introduserer verdens første høreapparat som gir hjernen fullt perspektiv

For første gang noensinne kan personer med hørselstap få tilgang til alle relevante lyder. Oticon More prosesserer og balanserer hele lydbildet for å gi hjernen optimal lydinngang fra alle typer meningsfylte lyder – ikke bare tale.2

Det nye perspektivet innen hørselspleie

BrainHearing

Teknologien til Oticon More

Fordeler med Oticon More

Forskning viser at en komplett nevralkode er grunnlaget for at hjernen kan jobbe naturlig

Ny uavhengig forskning3 viser at hørselssenteret i hjernen består av to delsystemer som samarbeider om nevralkoden. De analyserer koden og gjør den om til meningsfulle lyder som hjernen kan forstå. Jo bedre lydinngangen er fra hele lydbildet, jo bedre blir nevralkoden og jo bedre jobber hjernen.


A) Fullstendig lydbilde
B) Komplett nevralkode

A) Fullstendig lydbilde

B)Komplett nevralkode

  1. Delsystemet for orientering skanner omgivelsene for å oppdage lydinngang, oppretter en oversikt over lydene i lydbildet og fastslår deretter hva som skjer.
  2. Delsystemet for fokus danner meningsfulle lyder som vi kan velge å lytte til eller vi kan rette oppmerksomheten mot dem. Lyden blir klar og enkel å gjenkjenne.

Gammelt perspektiv

Konvensjonell teknologi basert på støyreduksjon, direksjonalitet, feedbackhåndtering, tradisjonell komprimering og undertrykte lydbilder kobler folk ut fra omgivelsene.

For å opprette en komplett nevralkode trenger vi hele perspektivet

Nytt perspektiv

Nye Oticon More gir tilgang til hele lydbildet og hjelper mennesker med hørselstap ved å støtte måten hjernen naturlig behandler lyder på. Dette sikrer en god nevralkode.

Gir hjernen forholdene den trenger for å fungere optimalt

Oppdag mer om vår BrainHearing™-filosofi

Vi vet at vi ikke hører med ørene våre, vi hører med hjernen vår. BrainHearing-tilnærmingen vår er unik for Oticon og danner grunnlaget for alle våre høreapparater.

Oppdag mer

Et fullstendig og nøyaktig balansert lydbilde gjør det enklere for hjernen å yte optimalt

Vår tilnærming er fundamentalt annerledes

Vi tok opp lydbilder fra den virkelige verden

Vi forlot laboratoriet og dro ut i den virkelige verden med en 360° sfærisk mikrofon for å samle lyder fra reelle situasjoner. Dette fungerer som grunnlaget for hvordan Oticon More kan behandle hele lydbildet med unik presisjon og klarhet.

Oticon More er opplært med 12 millioner lydbilder fra den virkelige verden

Deep Neural Network (DNN) er trent med 12 millioner lyder fra reelle situasjoner som gjør at nærmest alle lydene fra verden kan behandles nøyaktig og automatisk.4

Ny! MoreSound Intelligence™

Tilgang til hele lydbildet med klar kontrast og balanse

MoreSound Intelligence skanner hele lydbildet 500 ganger i sekundet. Når det er analysert, organiserer den lydene rundt brukere nøyaktig, og bruker deretter DNNs enorme opplæring fra det virkelige liv for å behandle og opprette kontrast mellom de identifiserte lydene.5

Ny! MoreSound Amplifier™

Presist balansert forsterkning av hver lyd

Med en seks gangers økning i oppløsning og en adaptiv hastighetspilot, gjøres hele lydbildet hørbart, mens det opprettholder den fine kontrasten og balansen mellom lyder.6 Dette gir hjernen tilgang til den informasjonen den trenger for å gi mening til lyd.

Polaris™ - plattformen

Å levere hele lydperspektivet krever vår mest intelligente plattform noensinne

Oppdag mer

NYE vitneutsagn viser:

Oticon overgår sine toppkonkurrenter!

Fantastiske resultater fra testing i det virkelige liv med komplekse lydbilder viser at Oticon More-høreapparater gir hjernen bedre tilgang til tale.

Samtidig gir Oticon More-høreapparater raskere tilgang til flere av de meningsfulle lydene rundt deg, med bedre lydgjengivelse.

Oticon More leverer tydeligere og mer lyd til hjernen

Oticon More leverer 30% mer lyd til hjernen sammenlignet med Oticon Opn S™.

Oticon More øker taleforståelsen med 15% mens den reduserer lytteanstrengelsen.7

Dette er første gang en lydbehandling drevet av DNN har vist seg å overgå et tradisjonelt støyreduserende system.

Oticon More med ett blikk

Tilkoblingsmulighet

Tilbyr direkte streaming fra iPhone®, iPad®, iPod touch® og Android™-enheter1

Farger

Åtte fantastiske farger å velge mellom

Oppladbart

Oppladbare litium-ionbaserte apparater på bare tre timer

1. Android-enheter må støtte Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) for å muliggjøre direkte streaming til Oticon More

2. Santurette, S. & Behrens, T. 2020. The audiology of Oticon More. Oticon Whitepaper.

3. O’Sullivan, J., Herrero, J., Smith, E., Schevon, C., McKhann, G. M., Sheth, S. A., ... & Mesgarani, N. 2019. Hierarchical Encoding of Attended Auditory Objects in Multi-talker Speech Perception. Neuron, 104(6), 1195-1209. Hausfeld, L., Riecke, L., Valente, G., & Formisano, E. 2018. Cortical tracking of multiple streams outside the focus of attention in naturalistic auditory scenes. NeuroImage, 181, 617-626. Puvvada, K. C., & Simon, J. Z. 2017. Cortical representations of speech in a multitalker auditory scene. Journal of Neuroscience, 37(38), 9189-9196. See also Man, B. & Ng, E. 2020. BrainHearing – The new perspective. Oticon Whitepaper.

4. Brændgaard, M. 2020a. MoreSound Intelligence. Oticon tech paper.

5. Brændgaard. 2020a.

6. Brændgaard, M. 2020b. The Polaris Platform.

7. Santurette, S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. (2020). Oticon More kliniske bevis. Oticon Whitepaper.