Hvor godt hører du?

Tenk på disse hverdagslige lyttesituasjonene og hvordan de påvirker deg. Denne korte spørreundersøkelsen kan gi deg innsikt i hvordan hørselen din er, og om du bør undersøke hørselen din nærmere.
Start test
 • Spørsmål #1

  Synes du folk rundt deg mumler eller snakker lavt?
  Ja Nei
 • Spørsmål #2

  Synes du det er vanskelig å følge en samtale når det er flere samlet rundt et bord, eller når det er bakgrunnsstøy?
  Ja Nei
 • Spørsmål #3

  Mister du ofte innkommende samtaler på telefonen? Må du ofte skru opp volumen på TV eller Radio?
  Ja Nei
 • Spørsmål #4

  Må du ofte be familie og venner gjenta hva som er sagt?
  Ja Nei
 • Spørsmål #5

  Må du se direkte på folk for å skjønne hva som blir sagt?
  Ja Nei
 • Spørsmål #6

  Har du merket at hverdagslyder som fugler, fottrinn og blinklyset på bilen er borte?

  Ja Nei