Slik ser du på TV

Med Oticon høreapparater er det mulig å koble høreapparatene dine til TV-en og få lyden streamet direkte i ørene. Hvordan en gjør det avhenger av hvilke høreapparater du har.

Koble TV-boksen til TV-en ved hjelp av et av de følgende ledningsalternativene

Klikk for å se instruksjonsvideoen om hvordan du kobler til:

 

Velg veiledningen som samsvarer med høreapparatene dine

Vet du ikke om høreapparatene dine har Bluetooth eller ikke?
Sjekk bruksanvisningen din, kontakt din audiograf, eller se våre tips for å finne det ut

Å se på TV med Oticon TV-boks
For høreapparater med Bluetooth

  • Pare høreapparatet ditt (ikke-oppladbare) til TV-boksen

  • Pare høreapparatet ditt (oppladbare) til TV-boksen

  • Begynn å se på TV ved å bytte til «TV-programmet» i høreapparatene

Å se på TV med ConnectLine, TV-boks og Streamer Pro

For høreapparater uten Bluetooth må du få utlevert en Streamer Pro som er koblet til høreapparatene av din audiograf.