Høreapparater
med Bluetooth®

Oticon Intent™

Oticon Real™

Oticon Own™

Oticon More™

Oticon Play PX™

Oticon Zircon™

Oticon Opn S™

Oticon Opn Play™

Oticon Xceed™

Oticon Xceed Play™

Oticon Ruby™

Oticon Opn™*

Oticon Siya™*

*Alle stiler bortsett fra IIC og CIC

Bluetooth er valgfritt for ITC og ITE høreapparater.

Høreapparater
uten Bluetooth

Oticon Geno

Oticon Alta/Alta2

Oticon Nera/Nera2

Oticon Ria/Ria2

Oticon Sensei

Oticon Sensei SP

Oticon Dynamo

Tips for å se om du har et høreapparat
med eller uten Bluetooth

  • Fikk du høreapparatene senere enn 2016?

    Har du kanskje en ConnectClip? (se bilde)

    Da har du mest sannsynlig høreapparater med Bluetooth

  • Fikk du høreapparatene før 2016?

    Har du en streamingenhet som du kan bruke rundt halsen? (se bilde)

    Da har du høreapparater uten Bluetooth