Høreapparater
med Bluetooth®

Oticon More™

Oticon Play PX

Oticon Zircon

Oticon Opn S™

Oticon Opn Play™

Oticon Xceed

Oticon Xceed Play

Oticon Ruby

Oticon Opn™*

Oticon Siya*

*Alle stiler unntatt IIC og CIC

Bluetooth® er valgfritt for ITC- og ITE-høreapparater.

Høreapparater
uten Bluetooth

Oticon Geno

Oticon Alta/Alta2

Oticon Nera/Nera2

Oticon Ria/Ria2

Oticon Sensei

Oticon Sensei SP

Oticon Dynamo

Tips for å se om du har et høreapparat
med eller uten Bluetooth

  • Fikk du høreapparatene senere enn 2016?

    Har du kanskje en ConnectClip? (se bilde)

    Da har du mest sannsynlig høreapparater med Bluetooth

  • Fikk du høreapparatene før 2016?

    Har du en streamingenhet som du kan bruke rundt halsen? (se bilde)

    Da har du høreapparater uten Bluetooth