Vanligvis vil et batteri kunne gi strøm til høreapparatet i tre til ti dager før det må skiftes ut, avhengig av bruk og typen høreapparat.

Du vil kanskje høre to pip når det er på tide å skifte batteri. Dette forhåndsvarselet vil bli gjentatt med jevne mellomrom til batteriet er flatt. Dette kan skje kort etter et forhåndsvarsel eller i løpet av de neste par timene.

Du vil kanskje høre fire pip, dette er siste advarsel før høreapparatet slår seg av.

Når du har satt inn et nytt batteri, vil høreapparatet slå seg på så snart batteriskuffen er lukket igjen. Det spilles en melodi under oppstart. Sett i høreapparatet med en gang, siden det kan pipe hvis det holdes i hånden.

Slå høreapparatet av når det ikke er i bruk ved å åpne batteriskuffen. Slik sparer du batteri.

Et flatt batteri må tas ut straks, og kastes i henhold til lokale forskrifter. Husk at batterier og høreapparater skal oppbevares utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.

Hvordan

sette inn batteri i Bak-øret-apparater

 • Fjern

  Åpne batteriskuffen helt. Fjern batteriet.

 • Ta av

  Fjern klistremerket fra + siden av det nye batteriet.

 • Sett inn

  Sett inn det nye batteriet i batteriskuffen. Påse at +-siden er vendt oppover.

 • Lukke

  Lukk batteriskuffen. Apparatet spiller en melodi gjennom øreproppen. Hold proppen nærme øret ditt for å høre melodien.

Tips: MultiTool kan brukes til å skifte batteri. Bruk den magnetiske enden for å fjerne og sette inn batterier. MultiTool får du av din audiograf.

Hvis det er noe fuktighet på batterioverflaten, må det tørkes av før bruk. Når du skifter batteriet, vil de ta noen få sekunder før batteriet virker.

Se hvordan du kan skifte batteri på et «bak-øret»- apparat

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=874956ce336b0a3de3b0b43b8c352190&source=embed&photo%5fid=12781377" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Høreapparat-batterier

Det er fire typer sink luftbatterier som brukes i høreapparater, og hver av dem har sin egen fargekode på batteripakken. Hvilken batteristørrelse du skal bruke er angitt i bruksanvisningen til høreapparatene.

Kontakt en audiograf for å finne ut hvordan du får tak i riktige batterier for høreapparatet ditt. På hørselssenteret kan du også få MultiTool, som gjør det enkelt å håndtere batteriene såvel som å rense høreapparatet.

Finn ditt nærmeste hørselssenter

Hvordan du tester batteriet ditt

Hvis høreapparatet skrus av, bør du sjekke om batteriet er flatt. Det er to vanlige måter å sjekke dette:

Med en batteritester
Plasser batteriet på overflaten til batteritesteren. Se til at det positive (+) merket er vendt oppover. Før batteriet i pilens retning, og les av resultatet på displayet.

Uten batteritester
Sett batteriet inn i høreapparatet og lukk batteriluken. Lukk hånden rundt høreapparatet og hold det opp til øret. Hvis høreapparatet piper, virker batteriet.

 • Hørsel

  Visste du at hørselen vår er den eneste sansen som aldri sover?

 • Koble til programmer

  Hvordan koble høreapparatet til forskjellige apparater som TV-en eller telefonen ved bruk av ConnectLine.

 • Nedlastninger og hjelp

  Finn videoer og bruksanvisninger for alle Oticon høreapparater og tilbehør.

 • Finn et hørselssenter

  Ta en hørselstest og motta råd og hjelp fra en autorisert Oticon audiograf.