Ofte stilte spørsmål (FAQ)

 • > Hvordan lader jeg høreapparatene?

  Du setter høreapparatet i laderen. Se hvordan du lader batteriene i denne filmen.

 • > Hvordan ser jeg når batteriene er ferdig oppladet?

  De grønne indikatorlysene på laderen vil lyse kontinuerlig grønt når batteriene er ferdig oppladet. Se hvordan du vet om batteriene er ferdig oppladet i denne filmen.

 • > Hva skjer hvis jeg prøver å lade engangsbatterier?

  Sink-luft-batteriet for engangsbruk vil ikke lade og LED-lyset på ladestasjonen vil lyse kontinuerlig rødt. Se hvordan det ser ut hvis du prøver å lade et engangsbatteri i denne filmen.

 • > Hva hvis det ikke er noe lys på laderen i det hele tatt?

  Høreapparatet er ikke satt riktig i laderen, eller laderen mottar ikke strøm. Fjern høreapparatene og sørg for at de er i riktig posisjon. Sjekk at USB-strømkabelen er riktig koblet til USB-veggadapteren. Sjekk at USB-veggadapteren fungerer ved å sette inn en annen USB-enhet.

 • > Hva hvis ett eller begge lysene på laderen lyser kontinuerlig rødt?

  Batteriet vil ikke lade. Sjekk at høreapparatbatteriet er et oppladbart ZPower sølv-sink-batteri.

 • > Er høreapparatene slått av mens de lader?

  Når høreapparatene plasseres i ladestasjonen og ladestasjonen er slått på, vil høreapparatene automatisk slås av.

 • > Hva skjer hvis jeg mottar en samtale ved lading?

  Høreapparatene slås av automatisk ved lading så smarttelefonen vil ringe på samme måte som når den ikke er tilkoblet høreapparatene.

 • > Hvordan kan jeg fjerne det oppladbare batteriet og bruke et engangsbatteri som reserveløsning?

  Du kan også bruke et sink-luft-batteri for engangsbruk når du vil. Se hvordan du fjerner de oppladbare sølv-sink-batteriene og setter inn sink-luft-batterier for engangsbruk i denne filmen.

 • > Vil lydkvaliteten påvirkes ved bruk av oppladbare batterier?

  På ingen måte. Alle funksjonene til Opn miniRITE vil være tilgjengelig når du bruker oppladbare batterier.

 • > Kan den oppladbare batteriluken byttes tilbake til en vanlig batteriluke?

  Ja. Det vil alltid være mulig å remontere en vanlig Opn miniRITE batteriluke. Dette må gjøres av audiografen din.

 • > Jeg har allerede Oticon Opn høreapparater. Hvordan kan jeg oppgradere de til å bli oppladbare?

  Snakk med audiografen din – de må bestille det oppladbare settet og vil deretter tilpasse Opn høreapparatene dine med en ny batteriluke.

 • > Krever det oppladbare sølv-sink-batterisettet noen form for spesialbehandling eller vedlikehold?

  Settet krever ikke spesialbehandling eller spesiell håndtering utenom det som normalt forventes ved godt vedlikehold av et høreapparat. Produsenten av laderen, batteriene og batteriluken, ZPower, har utført omfattende testing av korrosjon og hevelse. Resultatene bekreftet at korrosjon, fuktighet og hevelse ikke vil utgjøre et problem.

 • > Kan jeg bruke et «tørke- og lagringssystem» når jeg har et Opn miniRITE og ZPower oppladbart sett?

  Ja. Du bør kun bruke aktive tørke- og lagringssystem hvis du trenger å tørke dem. Du bør fjerne de oppladbare sølv-sink-batteriene for du bruker tørke- og lagringssystemet.

  Hvis du har tenkt til å bruke tørke- og lagringssettet over natten, vil du ikke kunne lade høreapparatet samtidig. Hvis du ikke har ladet batteriene, må du derfor sørge for å bruke engangsbatterier dagen etterpå for å ha en hel dags bruk.

 • > Hvor lenge må de oppladbare batteriene lade for å oppnå 100 % kapasitet?

  Hvis batteriene er helt tomme, bør de lade i omtrent 7 timer for å oppnå 100 % kapasitet.

 • > Vil jeg fortsatt ha direkte tilkobling til iPhonen min når jeg bruker oppladbare batterier?

  Ja.