Ofte stilte spørsmål EduMic

 • Produkt

  Produktinformasjon, lyd, teknikk

 • Bruk

  Bruk av ulike moduser, tilkobling med FM/Roger og jack-kabel, feilsøking og lading

 • Paring og tilkobling

  Bruk og tekniske detaljer knyttet til paring og tilkobling

 • Høreapparat-program

  Innstillinger i høreapparat-program og TV-boks

Produkt

Svar: EduMic har fire ulike bruksmoduser:

• mikrofonmodus (20 m rekkevidde)
• jack-modus (20 m rekkevidde)
• FM-modus (3 m rekkevidde)
• telespolemodus (3 m rekkevidde)

Svar: FM-forbindelsen prioriteres når både en FM-mottaker og en jack-kabel er koblet til EduMic.

Svar: Dette skjer når du trykker på knappen og maskinvaren slår på strømmen til brikken og elektronikken inne i EduMic. Men hvis spenningen er for lav, slik at brikken ikke kan startes, vil en annen krets slå den av igjen kort tid etterpå. Det er altså ikke programvaren som genererer lyset, men den lille strømmen som er i systemet.

Bruk

Svar: Ja. Ladeprosessen stopper automatisk når batteriet er fulladet.

Svar: 2,5 timer.

Svar: EduMic bruker et forseglet batteri. Du må derfor returnere EduMic til Oticon for å få batteriet skiftet ut.

Svar: EduMic tilbyr ikke denne funksjonaliteten. Hvis eleven har behov for dette, anbefaler vi at du kobler EduMic til Juno-lydfeltsystemet fra FrontRow eller et tilsvarende system med jack-kabelen. Juno kan mikse streams fra lærerens Juno-mikrofon og lyden fra eksterne lydenheter.

Svar: Anbefalt avstand er 15 til 20 cm fra munnen.

Svar: Det er en jordingskrets som er laget i dette oppsettet som forårsaker lyden. Du kan bruke EduMic med jack-kabelen og lade enheten samtidig, så lenge du bruker en annen strømkilde. Det er kun når USB-ladekabelen og jack-kabelen er koblet til samme PC/laptop, at den lavfrekvente lyden vil høres.

Svar: EduMic vil alltid streame når den er slått på. EduMic vil altså ikke gå i hvilemodus.

Svar: Det er en mindre risiko for interferens. En løsning kan være å endre frekvensbånd (f.eks. til 5 GHz) på senderen. Hvis dette ikke hjelper, kan du forsøke å endre til Roger X ørenivå med BTE-apparater, eller til FM10-adapteren eller Telecoil-programmet ved bruk av Roger My Link med miniRITE T eller miniRITE R.

Svar: EduMic er ikke beregnet til å fungere som bordmikrofon. Den er kalibrert til et signal 20 cm fra mikrofonen (80/89 dB SPL). På bordet vil høyttaleren være lenger unna, og det kan hende at stemmen ikke vil bli tilstrekkelig forsterket.

Svar: Automatisk programendring er kun tilgjengelig på høreapparater med firmware 5.0 eller nyere. Høreapparatets firmware oppdateres for at funksjonen skal aktiveres. Merk: Med firmware 4.0 og eldre vil funksjonen være tilgjengelig etter at EduMic-programmet er valgt manuelt første gang. Du anbefales å kontakte din audiograf for å få oppdatert Opn Play- eller Opn S-høreapparater til firmware 8.0 for å få stabil funksjonalitet for funksjonen.

Svar: Ja, EduMic kan streame i alle programmene, også FM, mens den lades. Men under lading vil FM-lyden være dårligere.

Svar: Ja. Du kan koble EduMic til ulike lydfeltsystemer som f.eks. Juno fra FrontRow med bruk av jack-kabelen. Du kan også koble til en 3.0 TV-boks i klasserommet og bruke EduMic som ta-med-mikrofon til andre klasser og lærere.

Svar: Nei. Du kan kun koble til og streame lyd fra én enhet om gangen. Men ConnectClip kan brukes for å skru volumet på høreapparatene opp eller ned mens EduMic overfører.

Svar: Ja, men med begrensninger. Du kan kun koble til og streame lyd fra én enhet om gangen. Med Opn S, Opn Play, Xceed eller Xceed Play (2019) eller nyere høreapparater kan du bruke opptil 4 EduMic-er. Men kun én EduMic kan være aktiv om gangen. Når to EduMicer er slått på og innenfor de parede høreapparatenes rekkevidde, kan hver av EduMicene overta streaming-rettighetene hvis du trykker (kort) på knappen to ganger. Merk: Det tar ca. 8–10 sekunder før overføringen fra sist aktiverte EduMic vil kunne høres i høreapparatene.

Svar: Dette er ikke mulig. Du kan ikke ha en klasse med kun EduMic når det er barn i klassen som har høreapparater som ikke er kompatible. Du trenger en 2,4 GHz lavenergimottaker med Bluetooth® fra Oticon for å kunne steame fra EduMic. Denne mottakeren finnes kun i Oticons høreapparater (og Ponto 4 fra Oticon Medical samt Bernafon- og Sonic-høreapparater). Vi tilbyr ikke en 2,4 GHz universalmottaker som Amigo R2 universal FM-mottaker.

Svar: Ja, dette kan du gjøre via Genie-programvaren (for hørselseksperter) eller via Oticon ON-appen (for brukere).

Svar: Nei. EduMic kan ikke brukes med hodetelefoner med ledning.

Svar: Nei. Når en FM-mottaker er koblet til EduMic, bytter den til FM-modus og mikrofonen deaktiveres. I FM-modus skal også EduMic plasseres nær eleven (innenfor 3 meter). For å gå tilbake til mikrofonmodus, koble FM-mottakeren fra EduMic.

Paring og tilkobling

Svar: Avstanden mellom enhetene når EduMic skal pares med høreapparater, kan maksimalt være 20 cm.

Svar: Hvis eleven bruker Opn S1 (2019) eller nyere, vil høreapparatene automatisk kobles til den EduMic-en som sist ble koblet til. Når flere EduMic-er er i bruk i to ulike klasserom og paret med de samme høreapparatene, slå av EduMic-en eleven ikke skal strømme lyd fra, og koble sammen med riktig EduMic. Hvis paringen ikke lenger er aktuell, vurder å fjerne alle paringer fra denne enheten.

Svar: Det tar mellom 34–47 sekunder å pare et sett med høreapparater. Paringstiden øker når du forsøker å pare flere høreapparater. Vi anbefaler å kun pare ett sett om gangen for å holde styr på hvilke høreapparater som allerede er paret.

Svar: EduMic kan lagre opptil 20 høreapparater (10 sett eller 20 monaurale tilpasninger) i minnet som vil dra fordel av «Automatisk programendring» i høreapparatene. EduMic sletter de minst brukte høreapparatene fra det interne minnet hvis flere enn 20 høreapparater er paret med EduMic. Men disse brukerne kan fortsatt få tilgang til det streamede signalet ved manuelt å endre til EduMic-programmet i høreapparatene.

Svar: EduMic parer automatisk. Dette betyr at den automatisk vil pares med høreapparater i paringsmodus som er innenfor 20 cm rekkevidde. Statusindikatoren stopper å blinke blått og blir grønn når paringen er fullført.

Svar: Se kompatible høreapparater i kompatibilitetsoversikten.

Svar: Slå EduMic PÅ og hold deretter knappen nede i 12 sekunder, til statusindikatoren blir RØD. Alle EduMics paringer er nå fjernet.

Svar: EduMic har to rekkevidder: I mikrofon- og jack-modus er den 20 meter. I FM- og telespole-modus er den 3 meter.

Svar: Ja. EduMic kan kobles til med 3,5 mm jack-kabel.

Svar: Nei. EduMic og ConnectClip kan brukes hver for seg for å utføre ulike funksjoner i klasserommet, men høreapparatene kan kun kobles til én enhet om gangen.

Svar: CROS-senderen kan ikke motta et strømmet signal. Men EduMic vil strømme til høreapparatet som mottar signalet.

Svar: Du kan kun vise ett sett med parede høreapparater i Oticon ON-appen. Du må koble deg til hvert av settene med høreapparater for å justere volumet.

Høreapparat-program

Svar: Når en Edumic er innenfor rekkevidde (20 m), bytter høreapparatene automatisk til EduMic-programmet. EduMic-programmet legges til, slik at hvis programendring er aktivert i høreapparatene, kan eleven bruke programknappen til å bytte mellom programmer.

Svar: Bryteren skal settes i stilling «oo» (FM og mikrofon), og det er anbefalt å låse bryteren i denne stillingen i mottakermenyen på T31. Hvis bryteren står i stilling «o» (kun FM) i stedet for «oo», er det ingen forskjell i funksjonalitet ved tilkobling til EduMic. Men OBLE-støyen på 100 Hz øke med 10 dB.

Svar: Det er flere grunner til dette:

1. For å være bakoverkompatibelt med Velox-baserte høreapparater, helt tilbake til 2016, må et program deles mellom tilkoblingsenheter – plattformen støtter ikke et nytt program.

2. I 19.1 ble «Flere TV-bokser»-funksjonen introdusert, og denne funksjonen er også i høyeste grad relevant for EduMic. F.eks. ved bruk av én EduMic på skolen og en annen hjemme trenger du ikke å pare på nytt hele tiden.

3. Bruken av TV-boks 3.0 logges og kan vises i Genie 2 Data Logging (bruk av ConnectClip logges ikke). Dette er også viktig for bruken av EduMic.

Svar: Ved verifisering vil Roger mest sannsynlig allerede være transparent. Amigo R2 kommer med en standard HA+FM-forsterkning på +8 dB som sannsynligvis må reduseres til +4 dB forsterkning i mottakermenyen på T31. Anbefalte innstilling for R2-bryteren er «oo».