Samtalehåndtering og streaming

 • > Hvis flere Bluetooth-enheter er parret med ConnectClip, hvilken enhet prioriteres?

  Mens ConnectClip kan parres med maksimalt åtte enheter, kan den bare kobles til èn enhet til enhver tid. Den sist tilkoblede enheten vil ha prioritet.

 • > Hvis ConnectClip er parret med flere Bluetooth-enheter, hvordan kan jeg velge hvilken jeg vil være parret med?

  For å koble til smarttelefonen åpner du Bluetooth-menyen på telefonen og velger ConnectClip. Hvis du prøver å koble til en enhet som ikke har Bluetooth-meny, må du slå av enhetene du ikke vil være koblet til - eller slå av Bluetooth på enhetene du ikke vil være koblet til.

 • > Kan man motta anrop når man bruker ConnectClip som ekstern mikrofon?

  Nei, du vil ikke kunne motta anrop når ConnectClip brukes i ekstern mikrofonmodus. Dette er fordi forbindelsen mellom ConnectClip og telefonen er stengt. Du kan imidlertid fortsette å motta anrop direkte på smarttelefonen din (selv om den er paret med ConnectClip) - men de blir ikke streamet til høreapparatet ditt.

 • > Kan jeg streame lyd fra mobiltelefonen når ConnectClip er i ekstern mikrofonmodus?

  Nei. Når ConnectClip er i ekstern mikrofonmodus, vil det ikke være noen forbindelse til mobiltelefonen.

 • > Kan jeg streame musikk fra smarttelefonen gjennom ConnectClip og fortsatt motta samtaler?

  Ja, du kan motta anrop på smarttelefonen din mens du streamer musikk via ConnectClip. I dette tilfellet overstyrer samtalen musikken, og gir deg muligheten til å svare på samtalen eller avvise den og fortsette å streame lyd.

 • > Kan jeg svare på et anrop direkte på smarttelefonen min uten å streame den gjennom ConnectClip?

  Ja, det kan du. For å gjøre dette må du velge riktig lydrute i smarttelefoninnstillingene. For mer informasjon om dette, sjekk smarttelefonens bruksanvisning

 • > Hva prioriteres hvis min iPhone- eller Android-mobiltelefon som støtter ASHA, ringer mens jeg streamer musikk gjennom ConnectClip fra en annen enhet?

  Hvis din iPhone eller ASHA Android-telefon er paret direkte med høreapparatet ditt, vil samtalen avbryte streaming av musikk fra ConnectClip.

 • > Kan jeg endre volumet på et streamet signal i ekstern mikrofonmodus?

  Ja. Volumkontrollknappene på ConnectClip vil justere volumnivåene på både høreapparatets mikrofon og det strømmede signalet. Alternativt, hvis du bruker Oticon ON appen, kan du justere streamingvolumet og miljøvolumet separat (bare i ekstern mikrofonmodus)

 • > Kan jeg dempe høreapparatmikrofonen når jeg streamer lyd / musikk?

  Ja, høreapparatmikrofonen kan dempes når du streamer lyd. Se ConnectClip bruksanvisning for mer informasjon.

 • > Hva skjer når jeg streamer musikk og endrer volumet på ConnectClip?

  Volumkontrolltastene på ConnectClip vil justere høreapparatmikrofonen og de streamede signalnivåene samtidig.

 • > Kan audiografen gjøre justeringer av lyden jeg streamer fra ConnectClip?

  Audiografen din kan gjøre justeringer av innstillingene i høreapparatet ditt når du streamer fra ConnectClip (f.eks. streaming av en samtale med ConnectClip, ved hjelp av ConnectClip som en ekstern mikrofon).