Varemerkeinformasjon


Apple

Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad, Mac og Mac sin logo er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke for Apple Inc. Bruk av Made for iPhone-merket betyr at et tilbehør er designet for å kobles spesifikt til Apple-produktet(e) som er identifisert på merket og som er sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for drift av denne enheten eller dens samsvar med sikkerhets- og forskriftsstandarder.

Google
Android™, Google Play Google Play-logoen er varemerker for Google LLC. Android-roboten er reprodusert eller modifisert fra arbeids som er opprettet og delt av Google og brukes i henhold til vilkårene som er beskrevet i Creative Commons 3.0 attribusjonslisens.

Microsoft
Microsoft og Windows er varmemerker for Microsoft-selskapsgruppen.

Bluetooth
Bluetooth®-navnet og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-navnet og logoene er varemerker eies av Bluetooth SIG. All bruk av slike merker av Demant er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.