Pediatrisk konsultasjon

Et engasjerende og familievennlig
rådgivningsverktøy

Din rolle som audiograf er avgjørende når det kommer til å finne riktig hørselsløsning til barn med hørselstap, i tillegg til å gi hele familien støtten de trenger. Med Oticon Counselling sitt intuitive og familievennlige verktøysett kan du gi førsteklasses pediatrisk behandling og konsultasjoner.

I Oticon anerkjenner vi det kompliserte og viktige ansvaret dere har som pediatriske audiografer når det gjelder å knytte sammen riktig behandling med de praktiske behovene til barn med hørselstap og deres familier. For å veilede deg har vi laget Paediatric Oticon Counselling – en fleksibel interaktiv verktøykasse som hjelper deg til å bygge tillit og lojalitet ved å tilrettelegge for en engasjerende rådgivingsprosess med barn som har hørselstap og deres foreldre.

Intuitiv og pedagogisk

Oticon Counselling sitt intuitive design hjelper deg med å frigjøre mer tid til omsorg og konsultasjon. Pedagogiske verktøy gjør det enklere å forstå kompleks informasjon, og dialogverktøy hjelper deg å innhente verdifulle tilbakemeldinger - spesielt fra yngre barn - som et grunnlag for individualisering.

Engasjerende og opplysende

Oticon Counselling er full av barnevennlige verktøy som er enkle å forklare, og engasjerer og motiverer barna og foreldrene til å ta ansvar for hørselstapet, og til å forstår hvordan de kan jobbe sammen for å nå de resultatene de ønsker.

Møter individuelle behov

Oticon Counselling imøtekommer de individuelle behovene til to brukergrupper; voksne og pediatriske. For den pediatriske brukergruppen, gir Oticon Counselling deg mulighet til å hjelpe barn fra hovedsakelig 4-12 år og foreldrene deres.

Intuitive og motiverende verktøy

Det er både enkelt og intuitivt å finne ut av Pediatrisk Oticon Counselling. Med 7 verktøy kan du opprette din egen agenda og tilpasse konsultasjonene for å imøtekomme de personlige behovene til barnet og foreldrene.

Få Oticon konsultasjon

  • Audiogrammet - med tale- og lydeksempler

  • Øret - forklarer ørets anatomi og typer hørselstap

  • Tale i støy - for å fremheve dets innvirkning på hørsel og forståelse

  • Fordeler med høreapparat - for å demonstrere fordelene med å bruke Oticon Sensei

  • Fordeler med FM - for å demonstrere fordelene med FM på skolen og i hjemmet

  • Daglig vedlikehold - hva du bør gjøre og ikke gjøre ved vedlikehold av høreapparatet

  • Kommunikasjonsstrategier – verdifulle kommunikasjonsstrategier for bruk i hverdagssituasjoner