Audiologisk hensikt

Vi hører med hjernen. Ikke ørene.

Våre løsninger leverer bedre hørsel med mindre belastning ved å hjelpe til med hvordan hjernen forstår lyd.

Oppdag vår BrainHearing™-teknologitilnærming

Energi til å leve livet ditt

Dagens forbrukere har ulike krav til hørselen sin i løpet av dagen. Imidlertid er det reduserte energinivået ved slutten av dagen et problem for hørselshemmede i alle lyttemiljøer.

Å forene brukernes høye forventninger med realitetene til hørselstap og aldring er en oppfordring til endring, noe Oticon ser på som en unik mulighet til å ta hørselsbehandling til neste nivå.

For Oticon er det konvergensen av tre utfordringer som representerer den nye yttergrensen i audiologi:

Forbedring av brukerens evne til å yte i alle lyttesituasjoner.

Bevaring av kognitive ressurser for å øke evnen til å yte gjennom hele dagen.

Tilpasning av løsninger for å få mest mulig ut av hver brukers unike evner og preferanser, og gi audiografer støtten og verktøyene som trengs for å matche bruker med løsning.

Individualisering er nøkkelen, og du spiller en viktig rolle

Vi mener at ved å balansere ytelsesforbedringer og energisparende algoritmer sammen med sluttbrukerens preferanser, kan vi hjelpe deg med å møte brukernes unike behov og preferanser på en bedre måte.

Sammen må vi redusere belastningen på kognitive ressurser som allerede er under press fra hørselstap (og aldring). Minsket lytteanstrengelse ved mer effektiv tilgang til lyder sørger for at personer selv kan velge når og hvordan de bruker energien sin gjennom dagen. Det neste steget for å redusere energibyrden er å analysere hvordan individualisering spiller inn.

Å finne den rette balansen mellom tilstrekkelig høy ytelse og den medfølgende kognitive belastningen, vil gjøre det mulig for brukeren å delta mer aktivt i stedet for bare å følge med på hva som skjer. Det gir dem også en dypere forståelse av lydene de hører.

Den individuelle tilnærmingen er designet for å få mest mulig ut av hver brukers unike egenskaper og preferanser.

Bare med din deltakelse kan vi finne den rette balansen mellom tilstrekkelig høy ytelse og den medfølgende kognitive belastningen. Med verktøy utviklet av oss og din erfaring med brukerveiledning, vil denne balansen bli rask og enkel å finne.

Forbedre evnen til å yte

Oticon vil starte reisen ved å investere i ytterligere forskning for å finne nye teknologier som kan forbedre ytelsen i vanskelige situasjoner.

Vi kommer til å fortsette å utvikle metoder og algoritmer fra disse forskningsresultatene. Vi vil anvende algoritmene på enheter som kan brukes av den hørselshemmede i virkelige situasjoner med positive fordeler for hørselen.

Dette vil gi deg som audiograf strategier for å kunne maksimere din kliniske effektivitet ved tilpassing, programmering, justering, og spesialisering av brukernes hørselshjelpemidler.


En annen dimensjon er evnen til å yte hele dagen

Oticon har i over ti år vært involvert i forskning på den ekstra kognitive belastningen forårsaket av hørselstap. Vi vil fortsette å investere i dette området med mål om å finne faktorer som kan redusere denne belastningen og som kan redusere bruken av kognitiv energi ved lytting.

Denne forskningen vil lede til utviklingen av algoritmer som tilrettelegger for lytting eller endrer prosesseringsbehovet i høreapparatet, i stedet for å legge belastningen hos den hørselshemmede lytteren. Da vil vi kunne gi klinisk gjennomførbare og robuste metoder for å redusere kognitiv belastning, frigjøre mentale ressurser, og maksimere lyttegleden.


Fremskritt i teknologi og bevaring av energi

Vi jobber alltid med teknologiske fremskritt som kan forbedre hørselsytelsen, spesielt i vanskelige lyttesituasjoner. Dette inkluderer akustikk, signalprosessering og trådløse teknikker.

For å hjelpe brukerne med å yte aktivt hele dagen, må vi se på individuelle ferdigheter, egenskaper og preferanser i et bredere perspektiv enn før. Dette, sammen med evnen til å maksimere ytelsen, vil føre til optimalisert hørsel hele dagen.

 • Tilpasning med Genie

  Oticons tilpasnings- og konsultasjonsverktøy, Genie, er utformet for å tilby tilpasninger av ypperste kvalitet som møter brukernes individuelle behov.

 • Markedsføring og kundeservice

  Utforsk våre personlig tilpassede verktøy som er spesielt utviklet for å tiltrekke enda flere mennesker til klinikken din.

 • Bli en Oticon-audiograf

  Vil du selge Oticon-produkter? Ta kontakt med din lokale representant fra Oticon.

 • Produktnyheter

  Hold deg oppdatert med de siste produktnyhetene.