Slik parer du høreapparatet med en mobiltelefon

Med Oticon høreapparater er det mulig å koble høreapparatet direkte til en mobiltelefon og få lyden streamet direkte i ørene.

 

Velg veilederen som samsvarer med høreapparatet ditt

Vet du ikke om høreapparatet ditt har Bluetooth eller ikke?
Sjekk bruksanvisningen din, kontakt din audiograf, eller se våre tips for å finne det ut

Par høreapparatet ditt sammen med din iPhone

Hvis høreapparatet ditt har Bluetooth kan du pare høreapparatet direkte til din iPhone.

Slå på høreapparatet og plasser det i nærheten av din iPhone
og følg de fem trinnene nedenfor:

 • 1. Innstillinger

  (TIPS: Hvis du oppgraderte til iOS 13 kan du hoppe over trinn 1 og og gå direkte til å velge tilgjengelighet når du skriver inn innstillingene)

 • 2. Generelt

 • 3. Tilgjengelighet

 • 4. Søk og velg

  IPhone-enheten din viser deg detekterte enheter som du kan velge høreapparat fra.

 • 5. Pare

  Hvis du har to høreapparater trengs det bekreftelse på paring for hvert høreapparat

Pare høreapparatet til en mobiltelefon ved hjelp av Streamer Pro

Hvis høreapparatet ditt ikke har Bluetooth kan du koble høreapparatet til en smarttelefon ved å bruke Streamer Pro.

Streamer Pro må deles ut og kobles til høreapparatet ditt av audiografen din.

 • Pare smarttelefonen din med Streamer Pro

 • Motta et anrop med Streamer Pro

 • Foreta et utgående anrop med Streamer Pro