Oticon Opn™

Gjør det beviselig enklere for hjernen

En sann BrainHearing™-løsning

Oticon Opn gir hjernen betydelig hjelp i støyende omgivelser

Oticon Opn gir hjernen bedre forhold for å kunne yte, og gjør det mulig for den å forstå tale, uten å begrense tilgangen til resten av lydomgivelsene.

Dette betyr at den kan lettere fokusere på de mest interessante lydene, og skifte fokus hvis det oppstår noe viktig. Ved å hjelpe hjernen med å forstå lyd, gjør at brukeren til slutt får mer kontroll.

Se filmen for å få vite mer

[iframe src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=042ba1304b649b7ddf206b372a1c1911&source=embed&photo%5fid=13281765" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Oticon Opn reduserer lytteanstrengelsen betydelig

Ny forskning viser en betydelig økning i lytteanstrengelse hos personer med hørselstap, selv når støy er lavere enn tale.

Testing av menneskers evne til å forstå tale i støyende omgivelser har satt en ny standard innen hørselsforskning. Men når det kommer til å forstå hvordan mennesker med hørselstap håndterer typiske lyttesituasjoner i hverdagen, er det ikke tilstrekkelig å kun teste tale i støy*

Med hastigheten og presisjonen til Multiple Speaker Access Technology (MSAT), kan OpenSound Navigator redusere støy tilstrekkelig til å betydelig minske lytteanstrengelsen i hverdagslige lytteomgivelser, og samtidig gi en åpen lydopplevelse.

OpenSound Navigator minsker forskjellen betydelig mellom hørselstap og normal hørsel i hverdagslige lytteomgivelser. Som konsekvens vil Oticon Opn 1 tilby mest støtte i forskjellige lytteomgivelser.***** Keidser, ”Introduction to Special Issue: Towards Ecologically Valid Protocols for the Assessment of Hearing and Hearing Devices”, JAAA 2016
** Ohlenforst et al. 2017."Impact of stimulus-related factors and hearing impairment on listening effort as indicated by pupil dilation" Hearing research – Persons with hearing loss had audibility compensated with audibility.
*** Wendt et al. 2017, Impact of noise and noise reduction on processing effort: A pupillometry study", Ear and Hearing – Data indicate a 33% and 35% reduction in peak pupil dilation at SNRs of 1.3dB and 7.1dB respectively. Individual benefits may depend on prescription.

**** Bare Oticon Opn 1 har full effekt av OpenSound Navigator™

Oticon Opn

Om BrainHearing

Å høre er en kognitiv prosess, og hørselstap begrenser detaljene som mottas av hjernen, noe som fører til at hjernen må jobbe hardere for å forstå lyd.

Oticon Opn gir bedre hørsel med mindre anstrengelse ved å hjelpe hjernen slik den jobber for å forstå lyd, og gjør den i stand til å 1. orientere, 2. separere, 3. fokusere og 4. gjenkjenne lyd på best måte. Vi kaller denne tilnærmingen for BrainHearing.

Les mer om BrainHearing

1. Orientere

Med tilgang til lyder og detaljert romlig informasjon, kan hjernen orientere seg i lydomgivelsene på en naturlig måte.

2. Separere

Den forsterkede kontrasten mellom elementene i den åpne lydopplevelsen, hjelper hjernen å separere relevante lyder fra konkurrerende støy.

3. Fokusere

Med konstant tilgang til lyder, selv i komplekse omgivelser, kan hjernen velge hvor den skal fokusere og refokusere.

4. Gjenkjenne

Å rebalansere lyder kan gjøre de tydelige og lettere å gjenkjenne. Dette frigjør kapasitet i hjernen til å lagre og huske informasjon.

Høreapparater hjelper med å holde hjernen i form

Aktiv bruk av høreapparater vil gjøre det enklere for personer med hørselstap å delta i sosiale aktiviteter. Sosiale aktiviteter stimulerer hjernen, noe som reduserer risiko for akselerert kognitiv svikt.

“Det er aldri for sent å behandle et hørselstap. Men, det raskere du begynner behandlingen, det bedre blir kognisjonen” sier Hélène Amieva, Professor ved Universitetet i Bordeaux.

Se videoen

[iframe src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=581d6db8e57f96b0c9ffe3789d33102b&source=embed&photo%5fid=13328970" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

 • Oticon Opn

  Teknologi

  Vår nye banebrytende Velox™ -plattform muliggjør et paradigmeskifte i hørselsbehandling.

 • Oticon Opn

  TwinLink™

  For første gang noensinne, et høreapparat med to kommunikasjonssystemer.

 • Oticon Opn

  OpenSound Navigator™

  Et gjennombrudd ved håndtering av flere høyttalere samtidig.