Teknologier

Lyd er en ting. Å forstå den er alt. Lydene ørene dine mottar blir sendt til hjernen din, som omdanner de til noe du forstår. Når du har et hørselstap prøver hjernen din å fylle inn tomrommene til lydene du ikke hører, og denne prosessen kan gjøre hørselstap veldig utmattende.

Oticons høreapparater hjelper hjernen din med å forstå hva som foregår med mindre anstrengelse. BrainHearingTM-teknologien i høreapparatene våre gir deg mulighet til å: organisere lyd og orientere deg i forhold til omgivelsene dine, høre bedre i utfordrende omgivelser, ta del i samtaler der du skifter fokus og lytter i henhold til dine egne preferanser.

Super talegjenkjennelse

Speech Guard E beskytter talens tydelighet og detaljer slik at du enkelt kan høre hva som blir sagt – selv i støyende omgivelser.

Speech Guard jobber for å gjøre verden og alle dens lyder så klar og tydelig som mulig. Teknologien gir klinisk beviste forbedringer i forhold til taleforståelse i støyende omgivelser og gjør det enklere å ta en aktiv del i samtaler. Den hjelper med å redusere anstrengelsen for å forstå tale og gjør det enklere for deg å velge og bytte samtalepartnere.

Lokaliser lydkildene

Spatial Sound hjelper hjernens evne til å plassere hvor lydene kommer fra, slik at du kan respondere på samtalene og lydene rundt deg.

Evnen vår til presist å fastslå hvor lyder kommer fra kan være viktig i hverdagslivet. Din romlige hørsel hjelper deg med å utføre nødvendige handlinger når lyder kommer fra forskjellige retninger og kilder, ved enten å flytte deg til et sikkert sted eller å snu hodet ditt for å forbedre høreforholdene. Spatial Sound hjelper deg med å bruke forskjellene i lyd ved de to ørene for å skape den auditive verden rundt oss. Dette gjør det enklere å orientere og plassere lydene rundt deg.


Zoom inn på det som er viktig

Free Focus lar deg fokusere på relevante lyder samtidig som du opprettholder bevissthet i forhold til dine omgivelser. Den automatiske funksjonen hjelper deg med å skifte fokus fra en samtale til en annen, for en tydeligere lydopplevelse.

Free Focus støtter hjernens evne til å fokusere mens den fortsetter å orientere seg og separere lyder. Den tilpasser seg automatisk til lydmiljøet, fra hjelp til å fokusere i det komplekse lydmiljøet til å slippe inn all input for naturlig orientering og plassering. Men ikke alle høreapparatbrukere trenger den samme direksjonaliteten. Free Focus tilbyr flere modi for direksjonalitet. Din audiograf kan hjelpe deg med å få innstillinger som er perfekt for deg.


Tilpass din lydopplevelse

YouMatic lar deg høre lyder mer naturlig, på en måte som du er vant til. Oticon høreapparater kan finjusteres til å matche din unike hørselsprofil og personlige lydpreferanser.

Moderne avanserte høreapparater tilbyr betydelig fleksibilitet i innstilingene av lydprosesseringsfunksjoner. YouMatic tar hensyn til brukerens preferanser og skaper en individuell profil, som forsikrer en mer presis tilpasning helt fra begynnelsen. Resultatet er høreapparater med en personlig innstilling, som gjør at de reagerer og responderer til dine eksakte behov og lar deg justere oppfattelsen din og gleden av lyd hele dagen.


Forbedret forståelse av svake stemmer

Soft Speech Booster beriker og øker detaljene i svak tale og opprettholder samtidig en høy lydkvalitet.

Å forstå svake lyder er en viktig del av å kunne forstå en lyttesituasjon – de gir også informasjonen du trenger for å forstå myk tale. Soft Speech Booster forbedrer svak taleforståelse med opptil 20% og gjør det mulig å oppnå enda større tilfredstillelse. Med Inium Sense-prosessoren får du økt volum (forsterkning i høreapparatet) på svak tale for å kunne berike fine øyeblikk og private samtaler uten å måtte kompromisse på feedback eller lydkvalitet.

Avslappet lytting uten bekymring for feedback

Feedbackkontroll-systemet er i stand til å oppdage fare for feedback raskt, å unngå det effektivt og å øyeblikkelig fjerne plutselig uling

Med Inium Sense Feedback Shield slipper du å bekymre deg for problemer med feedback. Feedbackkontroll-systemet kombinerer nye teknologier for å lynraskt kunne oppdage farer for feedback og effektiv fjerning av feedback. Den jobber transparent og vil kun slå til ved kritiske situasjoner der feedback er sannsynlig og vil alltid beholde det samme volumet (forsterkning fra høreapparatet) så vel som optimal lydkvalitet.


Få taledetaljene

Speech RescueTM bevarer de originale detaljene i tale og forsikrer at gjengivelsen er klar og tydelig. Speech Rescue fungerer ved å skape kopier av høyfrekvente lyder, og lime dem inn i et lavere frekvensområde hvor de kan høres. Til forskjell fra liknende teknologier, lar Speech Rescue de originale detaljene være på plass og plasserer kopien i de ledige plassene i talen. 

Speech Guard E og Speech Rescue - mer taledetaljer enn noen gang
Når ‘s’, ‘th’ og andre kritiske høyfrekvente lyder er reddet av Speech Rescue, vil vår Speech Guard E kompressor gå inn for å levere korrekt forsterkning i høy lydkvalitet og samtidig beholde variasjonene i intensitet fra svakt til kraftig. Å høre flere talelyder vil hjelpe deg med å oppfatte talen tydeligere

 • Lindring av tinnitus

  Vår innebygde Tinnitus SoundSupportTM reduserer virkningen av tinnitus til et minimum.

 • Brainhearing

  Hjernen din er den viktigste delen av hørselsløsningen. Se hvorfor

 • Nedlastninger og kundeservice

  Les hvordan du vedlikeholder og renser høreapparatet, setter opp trådløse tilbehør og mer.

 • Finn et hørselssenter

  En audiograf kan teste hørselen din og utarbeide en behandling som passer deg.