Amigo FM
klasseromssystem

Vær trygg på at du kan følge med

Oticon Amigo klasseromssystem

Oticon Amigo FM-system jevner ut avstanden mellom lærer og barn og forbedrer signal-til-støynivået betydelig ved å sende signalet direkte til barnets høreapparater.

Fordelene med Oticon Amigo:
• Bedre taleforståelse i klasserommet
• Et svært pålitelig system med LED på mottakeren, slik at du vet at barnet får et tydelig signal
• Robuste sendere som er bygget for å vare

Med et FM-system har læreren på seg en mikrofon som fanger opp stemmen hans eller hennes, og signalet blir deretter sendt via senderen til mottakeren, som er plassert enten på barnets høreapparater eller på en mellomliggende enhet. 

FM-systemet består av:
• En mikrofon
• Sender
• En mottaker

Finn ut mer om ConnectLine

Oticon Amigo-produkter

Lærere ønsker å bruke tiden sin på å undervise – ikke å prøve å forstå komplekse FM-systemer.
Oticon Amigo FM gjør livet enkelt. De slår ganske enkelt på senderen, klemmer på mikrofonen og begynner å undervise.

De innebygde LED-lysene i både FM-mottakeren og senderen lar læreren vite at systemet fungerer og at studentene kan høre stemmen deres.

 • Amigo T30/T31 FM-sender

  Amigo T30 og T31 pedagogiske FM-sendere er en ekstremt robust enhet som er svært motstandsdyktig mot hverdagens slitasje.

  De tilbyr et stabilt signal, LED statusindikator, en skjerm som validerer handlinger som er gjort, og flere mikrofonalternativer for å passe til lærerens stil eller individuelle situasjon.

 • Amigo R12G2 FM-mottaker

  Den dedikerte mottakeren festes til bunnen av høreapparatet. Formen og fargen på Amigo R12G2 integreres sømløst med konturene av høreapparatet og danner én enhet.

 • Amigo Star

  FM-mottakeren er laget for å hjelpe ditt normalthørende barn med andre lytteutfordringer å konsentrere seg bedre i klassen. Dette oppnås ved å gi direkte tilgang til lærerens stemme. Amigo Star kan tilpasses, slik at den vil sitte komfortabelt på barnets ører.

children listening

Amigo FM-sendere

Lærere ønsker å bruke tiden sin på å undervise – ikke å prøve å forstå komplekse FM-systemer. Amigo-sendere gjør livet enkelt. De slår ganske enkelt på senderen, klemmer på mikrofonen og begynner å undervise. Senderne sender lærerens stemme direkte til eleven og overvinner effekten av støy, avstand og etterklang som kan gjøre det vanskelig for barn å høre.